Oppen van, Jack J.H.T.J.


Adres

Wilhelminastraat 32
6441 AE  Brunssum

Bereikbaarheid

Telefoon: 045-5250511
Mobiel: 06-53315882 
E-mail: jack@oppen.nl
E
-mail: jhtj.van.oppen@prvlimburg.nl

Partij

VVD
Website: https://www.vvdlimburg.nl/

Functie

Financieel adviseur/ makelaar/taxateur Van Oppen Pelzer Simons

Nevenfunctie

  • Lid ledenraad NVM

  • Bestuurder PCH Vastgoed

  • Penningmeester Worldfestival Parade Brunssum

  • Penningmeester H. Gregorius de Grote

  • Voorzitter Stichting Reanimatie estafette Limburg

  • Penningmeester Heeren op Gen Hoes

  • Lid Rotery Brunssum-Onderbanken

  • Penningmeester Stichting Muziekprojecten

  • Raadslid Gemeente Brunssum

Statengerelateerde functies

  • Lid commissie Mobiliteit en Duurzaamheid