Koppe, Erik E.J.


Adres

Lindestraat 172
6444 AS Brunssum

Bereikbaarheid

Telefoon: 045-5641995
Mobiel: 06-53253007
E-mail: ej.koppe@prvlimburg.nl

Partij

VVD
Website: https://www.vvdlimburg.nl/

Functie

Directeur/bestuurder Koppe Advies

Nevenfunctie

  • Directeur/bestuurder Erik Koppe Holding BV;
  • Directeur/bestuurder PCH Vastgoed BV;
  • Directeur/bestuurder MyHouseDNA BV;
  • Adviseur lokaal netwerk VVD Parkstad en omstreken (Onbezoldigd);
  • Reserve commandant Schutterij Sint Gregorius de Grote (Onbezoldigd);
  • Ambassadeur Reanimatie-estafette (Onbezoldigd);
  • Medeoprichter van Coöperatie Hezemans Exploitatie U.A. (Onbezoldigd).

Statengerelateerde functies

  • Voorzitter Statencommissie voor Cultuur en Samenleving