Weingarten, Angelique A.G.A.


adres

Burgemeester Gommansstraat 281
5922 AM Venlo

Bereikbaarheid

gsm 06-42538856
Kylin@home.nl
aga.weingarten@prvlimburg.nl
p/a Postbus 5700
6202 MA Maastricht

Partij

SP
Website: https://limburg.sp.nl/

Functie

Agoog

Nevenfuncties

Coördinator huisvesting Statushouders
Trajectbegeleider Uitzicht op wonen
Raadslid SP Gemeente Venlo

Statengerelateerde functies

- lid Statencommissie CS