Caldenberg, van Marc


Adres

Keizerstraat 30 
6371 AH Landgraaf

Bereikbaarheid

gsm 06 - 51986380
E-mail: mvancaldenberg@gmail.com
E-mail: m.van.caldenberg@prvlimburg.nl

Partij

SP  
Website: https://limburg.sp.nl/

Functie

Senior zwemonderwijzer

Nevenfunctie

- Raadslid Gemeente Landgraaf
- Medewerker Streeperkruis
- Gedelegeerde NRZ
- Bestuurslid SP Landgraaf
- Lid van het Algemeen Bestuur van de Intergemeentelijk Sociale
  Dienst Brunssum Onderbanken Landgraaf (ISD BOL).

Statengerelateerde functies:

- lid Statencommissie FEB
- lid CvO
- lid Programmaraad ZRK