Plusquin, Pascale P.S.M.L.


Adres

p/a Postbus 5700
6202 MA Maastricht

Bereikbaarheid

Telefoon: 06- 10919855

Social media

E-mail: psml.plusquin@prvlimburg.nl 
E-mail: p.plusquin@partijvoordedieren.nl

Facebook: https://www.facebook.com/PartijvoordeDierenLimburg/ 
Twitter: https://twitter.com/PvdD_Limburg 
https://twitter.com/PascalePlusquin

Partij

Partij voor de Dieren
Website: https://limburg.partijvoordedieren.nl/

Functie

Senior Consultant bij Siza Nova Me

Nevenfunctie

  • Lid van het College van Advies van PvdD;
  • Bestuurslid PvdD werkgroep;
  • Fractievoorzitter PvdD Heerlen.

Statengerelateerde functies

Fractievoorzitter