Frische, Geert drs. G.H.C.


Bereikbaarheid

E-mail: g.frische@echt-susteren.nl 
E-mail: ghc.frische@prvlimburg.nl

Partij

CDA
Website: https://www.cda.nl/limburg/

Functie

Wethouder gemeente Echt-Susteren

Nevenfuncties

Uit hoofde van ambt:

 • Lid algemeen bestuur Omnibuzz
 • Lid algemeen bestuur BsGW en dagelijks bestuur
 • Vicevoorzitter algemeen en dagelijks bestuur
 • Gemeenschappelijke Regeling Westrom
 • Vicevoorzitter Raad van Commissarissen van Westrom Holding N.V.
 • Lid bestuur Stichting Baanmobiel
 • Lid bestuur Stichting Aan het Werk
 • Lid bestuur Stichting Bevordering Werkgelegenheid
 • Lid Algemene Vergadering van aandeelhouders BNG
 • Lid Algemene Vergadering van aandeelhouders Attero Holding N.V.
 • Lid Algemene Vergadering van aandeelhouders CBL Vennootschap BV
 • Lid Algemene Vergadering van aandeelhouders Claim Staat Vennootschap BV
 • Lid Algemene Vergadering van aandeelhouders Enexis Holding N.V.
 • Lid Algemene ledenvergadering Essent-VEGAL
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders Verkoop Vennootschap BV
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vordering op Enexis BV
 • Lid Algemene Vergadering Inkoopcentrum Zuid en dagelijks bestuur
 • Lid algemeen bestuur Servicecentrum MER

Anders dan uit hoofde van Ambt:

 • Lid Raad van Beheer Praktijkonderwijs Roermond
 • Eigenaar Mountain Beheer BV
 • Lid College van Arbeidszaken VNG
 • Lid Ledenraad Rabobank Roermond-Echt
 • Lid Kamer Inclusive Arbeid VNG

Overzicht van overlegstructuren waaraan onbezoldigd wordt deelgenomen in het kader van de vervulling van de functie (melding/openbaarmaking niet verplicht):

 • Stg. Participatieplatform Sociaal Domein Echt-Susteren
 • Rijn-Maas-Noord Interreg-commissie
 • WMO platform overleg

Statengerelateerde functie

 • Voorzitter Presidium
 • Voorzitter Werkgeverscommissie
 • Vicevoorzitter Provinciale Staten vanaf 19-05-2015