Heldens, ing. Teun T.M.


Adres

p/a Postbus 5700
6202 MA  Maastricht

Bereikbaarheid

Mobiel: 06-26725254
Email: teunheldens@hotmail.com
Email: tm.heldens@prvlimburg.nl

Partij

VVD
Twitter: https://www.twitter.com/Theldens

Functie

Eigenaar Peel en Maas Electronics

Nevenfunctie(s)

  • Gemeenteraadslid Peel en Maas
  • Teammanager VC Peelpush
  • Sponsorcommissielid , VC Peelpush

Statengerelateerde functie(s)

  • Lid Statencommissie Cultuur en Samenleving
  • Lid Statencommissie Mobiliteit en Duurzaamheid
  • Lid Commissie Integriteit