Akker, Joost van den drs. J.P. LLM


Adres

p/a Postbus 5700
6202 MA Maastricht

Bereikbaarheid

Mobiel: 06-15253734
Email: jp.van.den.akker@prvlimburg.nl

Partij

VVD

Functie

Gedeputeerde Provincie Limburg (demissionair)

Nevenfuncties

- Bestuurslid Vereniging Oud-Leerling en van het
  Coornhert Gymnasium Gouda|
- Lid kascommissie VvE De Ruiterij te Maastricht

Statengerelateerde functies