Housmans, Robert R.W.P.E.


Adres

p/a Postbus 5700
6202 MA  Maastricht

Bereikbaarheid

E-mail: rwpe.housmans@prvlimburg.nl

Partij

PVV
Website: https://www.pvvlimburg.nl/

Functie

Manager/Directeur Housmans Energy Service

Nevenfunctie

- Housmans BV Directeur
- Voorzitter DSV Sinar Pari
- Voorzitter Stichting Ondersteuning PVV-Limburg
- Voorzitter Stichting Ondersteuning PVV Sittard-Geleen
- Fractievoorzitter PVV Sittard-Geleen
- Vrijwilliger Speeltuin De Paddenstoel
- Voorzitter Stichting Provincie Fractie Limburg Partij voor de
   Vrijheid

Statengerelateerde functie(s)