Housmans, Robert R.W.P.E.


Adres

p/a Postbus 5700
6202 MA  Maastricht

Bereikbaarheid

E-mail: rwpe.housmans@prvlimburg.nl

Partij

PVV
Website: https://www.pvvlimburg.nl/

Functie

Manager/Directeur Housmans Energy Service

Nevenfunctie

  • Housmans BV Directeur
  • Voorzitter DSV Sine Pari
  • Voorzitter Stichting Ondersteuning PVV-Limburg
  • Voorzitter Stichting Ondersteuning PVV Sittard-Geleen
  • Fractievoorzitter PVV Sittard-Geleen
  • Vrijwilliger Speeltuin De Paddenstoel
  • Voorzitter Stichting Provincie Fractie Limburg Partij voor de
       Vrijheid

Statengerelateerde functie(s)

- Fractievoorzitter PVV
- Lid EGTS-EMR