Bijnen, Roel van


Adres

p/a Postbus 5700
6202 MA  Maastricht

Bereikbaarheid

Email: hm.van.bijnen@prvlimburg.nl

Partij

PVV

Functie

Algemeen Opsporingsambtenaar KMAR bij Defensie Koninklijke Marechaussee Brigade Limburg-Zuid

Statengerelateerde functie(s)

-