Geurts, ing. Eric E.


Adres

p/a Postbus 5700
6202 MA  Maastricht

Bereikbaarheid

Email: e.geurts@prvlimburg.nl

Partij

PvdA

Functie

Nevenfunctie(s)

 • Lid IPO-adviescommissie Milieu
 • Lid RvT Stichting Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA)
 • Voorzitter Commissie AWACS Limburg
 • Lid Stuurgroep Het Groene Net
 • Lid DB Nazorgfonds
 • Voorzitter Regionaal Mobiliteitsoverleg (Noord-Midden-Zuid)
 • Voorzitter van het Regionaal Bestuurlijk Overleg Buitenring-Parkstad Limburg
 • Voorzitter Stuurgroep Vitale Verblijfsrecreatie
 • Lid Stuurgroep Buitenring Parkstad
 • Lid Stuurgroep Via Venray (N270)
 • Voorzitter Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg (ROVL)
 • Lid Stuurgroep N280 Roermond
 • Lid stuurgroep Beter Benutten Maastricht Bereikbaar
 • Lid Stuurgroep Trambaanfietsroute
 • Voorzitter stuurgroep Internationale Maasfietsroute

Deelnemingen. De CdK machtigt per Algemene Vergadering van Aandeelhouders een vertegenwoordiger:

 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders Ruimte voor Ruimte BV
 • 2e lid Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders IBA (Parkstad)

Statengerelateerde functie(s)