Loomans, ir. Peter P.J.M.


Adres

p/a Postbus 5700
6202 MA  Maastricht

Bereikbaarheid

Mobiel: 06-17310253
Email: pjm.loomans@prvlimburg.nl

Partij

Partij voor de Dieren
Website: https://limburg.partijvoordedieren.nl/ 
Twitter: https://www.twitter.com/pvdd_Limburg

Functie

Docent/Trainer Eigen Bedrijf: Toguna Training en Stichting LVO

Nevenfunctie(s)

  • Stichting Transition Towns NL - penningmeester

Statengerelateerde functie(s)

  • Plv. lid Controlecommissie
  • Lid Statencommissie Financiën Economische zaken en Bestuur
  • Lid Statencommissie Mobiliteit en Duurzaamheid