Vincken, drs. Nico N.J.H.M.


Adres

p/a Postbus 5700
6202 MA  Maastricht

Bereikbaarheid

Email: njhm.vincken@prvlimburg.nl

Partij

JA21

Functie

Gepensioneerd

Nevenfunctie

  • Vrijwillig ambtenaar van Politie
  • Bestuurslid van de pipe band van de Politie-eenheid Limburg

Statengerelateerde functie(s)

  • Lid Statencommissie Ruimte, Landbouw en Natuur
  • Lid Statencommissie Mobiliteit en Duurzaamheid