Thewissen, drs. Marcel M.W.


Adres

p/a Postbus 5700
6202 MA  Maastricht

Bereikbaarheid

Mobiel: 06-21552581
Email: mw.thewissen@prvlimburg.nl
Email: marcel@marcelthewissen.com

Partij

Forum voor Democratie

Functie(s)

  • Coach en organisatieadviseur

Statengerelateerde functie(s)

  • Lid AV IPO
  • Plv. voorzitter en lid Statencommissie Financiën Economische zaken en Bestuur
  • Lid Statencommissie Cultuur en Samenleving