Driessen, Ruby R.B.


Adres

p/a Postbus 5700
6202 MA  Maastricht

Bereikbaarheid

Email: rb.driessen@prvlimburg.nl

Partij

Forum voor Democratie

Functie

Trainer / adviseur

Nevenfunctie(s)

N.v.t.

Statengerelateerde functie(s)

  • Fractievoorzitter Forum voor Democratie
  • Lid Controlecommissie
  • Lid Statencommissie Cultuur en Samenleving
  • Lid Statencommissie Financiën, Economische Zaken en Bestuur
  • Lid Statencommissie Mobiliteit en Duurzaamheid
  • Lid Statencommissie Ruimte, Landbouw en Natuur