Teunissen Msc, Hans J.M.T.


Adres

p/a Postbus 5700

6202 MA Maastricht

Bereikbaarheid

E-mail: hansteunissen@home.nl

Partij

D66
Twitter: https://www.twitter.com/hans_teunissen

Functie

Nevenfuncties

 • Lid WHO Regions for Health Network (RHN)
 • Auditor Provinciale Raad Volksgezondheid
 • Lid Raad van Advies van het Lectoraat Employability  (onbezoldigd)
 • Voorzitter bestuurlijke werkgroep Wonen
 • Voorzitter bestuurlijk overleg Bouwen en Wonen
 • Lid Stuurgroep Platform Ketensamenwerking Zuid
 • Voorzitter Commissie Arbeidsmarkt en Onderwijs van de   Euregio Rijn-Maas-Noord
 • Lid IPO Bestuur
 • Lid Nederlands-Duitse Commissie Ruimtelijke Ordening
 • Vertegenwoordiger GS in de Provinciale Commissie Omgevingsvraagstukken (PCOL)
 • Lid AB RUD Zuid-Limburg
 • Lid DB RUD Zuid-Limburg
 • Lid van het bestuurlijk overleg RUD Limburg Noord
 • Lid Bestuurlijke adviescommissie VTH van het IPO
 • Lid Bestuur Stichting Euregio Maas-Rijn
 • Adviserend lid algemeen en dagelijks bestuur Euregio Rijn-  Maas-Noord
 • (Agenda-) lid van de stuurgroep Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (RIEC)
 • Lid Stuurgroep Retail Innovation Centre
 • Lid informele adviesraad BAR NOVI
 • Lid Retailcommissie MKB-Limburg

Statengerelateerde functies

 • Lid Controlecommissie
 • Lid Statencommissie Cultuur en Samenleving