Teunissen Msc, Hans J.M.T.


Adres

p/a Postbus 5700

6202 MA Maastricht

Bereikbaarheid

E-mail: hansteunissen@home.nl

Partij

D66
Twitter: https://www.twitter.com/hans_teunissen

Functie

Gedeputeerde Provincie Limburg (demissionair)

Nevenfuncties

- Lid WHO Regions for Health Network (RHN)
- Auditor Provinciale Raad Volksgezondheid
- Lid Raad van Advies van het Lectoraat Employability
  (onbezoldigd)
- Voorzitter bestuurlijke werkgroep Wonen
- Voorzitter bestuurlijk overleg Bouwen en Wonen
- Lid Stuurgroep Platform Ketensamenwerking Zuid
- Voorzitter Commissie Arbeidsmarkt en Onderwijs van de
  Euregio Rijn-Maas-Noord
- Lid IPO Bestuur
- Lid Nederlands-Duitse Commissie Ruimtelijke Ordening
- Vertegenwoordiger GS in de Provinciale Commissie
  Omgevingsvraagstukken (PCOL)
- Lid AB RUD Zuid-Limburg
- Lid DB RUD Zuid-Limburg
- Lid van het bestuurlijk overleg RUD Limburg Noord
- Lid Bestuurlijke adviescommissie VTH van het IPO
- Lid Bestuur Stichting Euregio Maas-Rijn
- Adviserend lid algemeen en dagelijks bestuur Euregio Rijn-
  Maas-Noord
- (Agenda-) lid van de stuurgroep Regionaal Informatie- en
   Expertise Centrum (RIEC)
- Lid Stuurgroep Retail Innovation Centre
- Lid informele adviesraad BAR NOVI
- Lid Retailcommissie MKB-Limburg

Statengerelateerde functies

-