Teunissen, Hans J.M.T. Msc


Adres

p/a Postbus 5700

6202 MA Maastricht

Bereikbaarheid

E-mail: jmt.teunissen@prvlimburg.nl

Partij

D66
Twitter: https://www.twitter.com/hans_teunissen

Functie

Gedeputeerde Provincie Limburg (demissionair)

Nevenfunctie

Lid WHO Regions for Health Network (RHN)

Auditor Provinciale Raad Volksgezondheid

Lid Raad van Advies van het Lectoraat Employability (onbezoldigd)

Voorzitter bestuurlijke werkgroep Wonen

Voorzitter bestuurlijk overleg Bouwen en Wonen

Lid Stuurgroep Platform Ketensamenwerking Zuid

Voorzitter Commissie Arbeidsmarkt en Onderwijs van de Euregio Rijn-Maas-Noord

Lid IPO Bestuur

Lid Nederlands-Duitse Commissie Ruimtelijke Ordening

Vertegenwoordiger GS in de Provinciale Commissie Omgevingsvraagstukken (PCOL)

Lid AB RUD Zuid-Limburg

Lid DB RUD Zuid-Limburg

Lid van het bestuurlijk overleg RUD Limburg Noord

Lid Bestuurlijke adviescommissie VTH van het IPO

Lid Bestuur Stichting Euregio Maas-Rijn

Adviserend lid algemeen en dagelijks bestuur Euregio Rijn-Maas-Noord

(Agenda-) lid van de stuurgroep Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (RIEC)

Lid Stuurgroep Retail Innovation Centre

Lid informele adviesraad BAR NOVI

Lid Retailcommissie MKB-Limburg