Voncken-Janssen, ing. Ingrid I.D.A.M.


Adres

Kromme Elleboog 8

6591 CZ Gennep

Bereikbaarheid

Mobiel: 06-51361005
E-mail: idam.voncken@prvlimburg.nl

Partij

CDA

Functie

Voncken coaching en advies

Nevenfuncties

  • Voorzitter Museum Het Petershuis te Gennep
  • Adviseur bij Ondernemersklankbord Limburg

Statengerelateerde functies:

  • Lid Statencommissie Financiën Economische zaken en Bestuur
  • Lid Statencommissie Ruimte Landbouw en Natuur