Voncken-Janssen, ing. Ingrid I.D.A.M.


Adres

Bochtstraat 2

6035 SH Ospel

Bereikbaarheid

Mobiel: 06-51361005
E-mail: idam.voncken@prvlimburg.nl

Partij

CDA

Functie

Zelfstandige bij Voncken coaching en advies

Nevenfuncties

  • Adviseur bij Ondernemersklankbord Limburg
  • Vrijwilliger bij Humanitas

Statengerelateerde functies:

  • Lid Statencommissie Financiën, Economische Zaken en Bestuur
  • Lid Statencommissie Ruimte, Landbouw en Natuur