Voncken-Janssen, ing. Ingrid I.D.A.M.


Adres

Kromme Elleboog 8

6591 CZ Gennep

Bereikbaarheid

Mobiel: 06-51361005
E-mail: idam.voncken@prvlimburg.nl

Partij

CDA

Functie

Voncken coaching en advies

Nevenfuncties

- Voorzitter Museum Het Petershuis te Gennep
- Adviseur bij Ondernemersklankbord Limburg