Mackus, Hubert H.J.H.


Adres

Lochtstraat 25a
6035 BM Ospel

Bereikbaarheid

Mobiel: 06-16499074
E-mail: hjh.mackus@prvlimburg.nl
E-mail: info@hubertmackus.nl

Partij

CDA
Website: https://www.cda.nl/limburg/ 
Twitter: https://www.twitter.com/hubertmackus

Functie

Gedeputeerde Provincie Limburg (demissionair)

Nevenfuncties

- Lid IPO-adviescommissie Water. 
- Voorzitter/lid Regionaal Bestuurlijk overleg Maas.
- Lid Stuurgroep Delta Maas.
- Lid Stuurgroep Deltaprogramma.
- Lid Stuurgroep Wateraanvoer en Waterverdeling Limburgse en Brabantse Kanalen (WWLBK).
- Lid Stuurgroep Deltaplan Hoge Zandgronden (DHZ).
- Voorzitter Stuurgroep Waterpanels.
- Lid Landelijk Bestuurlijk overleg regionale voorzitters Kader Richtlijn Water (KRW) Regionaal Bestuurlijk overleg Maas.
- Lid Raad van Toezicht Interactief Waterbeheer in de grensregio Vlaanderen-Nederland.
- Lid Stuurgroep A2-Maastricht.
- Lid Kamer uit Gedeputeerde Staten voor de behandeling van administratieve geschillen.
- Lid Bestuurlijk overleg Greenport Holland Overheden.
- Lid IPO adviescommissie Vitaal Platteland.
(adv) Lid van de Commissie Platteland in Uitvoering.
- Lid Bestuurlijk overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT).
- Adviseur Openbaar Lichaam Maas-Schwalm-Nette.
- Lid Comité van Toezicht Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP).
- Bestuurlijk spooroverleg ProRail-Limburg.
- Bestuurlijk overleg aanbesteding Doelgroepenvervoer.
- Voorzitter Landsdelige spoortafel Zuid-Nederland.
- Lid Landelijke spoortafel.
- Lid Bestuurlijke werkgroep Tram Vlaanderen-Maastricht.
- Lid Stuurgroep grensOV.
- Lid Bestuurlijke adviescommissie Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer.
- Voorzitter Bestuurlijk Overleg A74.
- Voorzitter Stuurgroep Maaslijn.
- Bestuurlijk Lobbyoverleg Limburgse railagenda.
- Voorzitter Stuurgroep Ooijen-Wanssum.
(plv) Voorzitter van de Stuurgroep Albert Knoop.
- Voorzitter Stuurgroep integrale gebiedsuitwerkingen Peelregio.
- Voorzitter Stuurgroep integrale gebiedsuitwerkingen Heukelomsche Beek.
- Lid Bestuurlijke Werkgroep Landschap.
- Lid Stuurgroep Drielandenpark.
- Lid / plv. voorzitter Stuurgroep Actief Bodembeheer De Kempen.
- Voorzitter Stuurgroep integrale gebiedsuitwerkingen Waardevol Cultuur Landschap (WCL). Lid Stuurgroep A2 Passage Maastricht.
- Voorzitter Stuurgroep Zuid-Limburgse Stoommaatschappij (ZLSM).
- Voorzitter kinderfonds M-Limburg.
- Voorzitter Bucketline.
- Beschermheer Schuttersbond Emm.