Fri­sche, drs. Geert G.H.C.


Adres

p/a Postbus 5700
6202 MA  Maastricht

Bereikbaarheid

E-mail: ghc.frische@prvlimburg.nl

Partij

CDA
Website: https://www.cda.nl/limburg/

Functie

Wethouder gemeente Echt-Susteren

Nevenfuncties

Uit hoofde van ambt:

 • Lid algemeen bestuur Omnibuzz
 • Lid dagelijks en algemeen bestuur BsGW
 • Vicevoorzitter dagelijks en algemeen bestuur Gemeenschappelijke Regeling Westrom
 • Vicevoorzitter Raad van Commissarissen Westrom Holding N.V.
 • Lid bestuur Stichting Baanmobiel (Westrom)
 • Lid bestuur Stichting Aan het Werk (Westrom)
 • Lid bestuur Stichting Bevordering Werkgelegenheid (Westrom)
 • Vertegenwoordiger Algemene Vergadering van Aandeelhouders BNG
 • Voorzitter bestuur coöperatie Inkoopcentrum Zuid
 • Lid algemeen bestuur Servicecentrum MER
 • Vertegenwoordiger Algemene vergadering van Aandeelhouders OML BV

Anders dan uit hoofde van Ambt:

 • Directeur / eigenaar Mountain Beheer BV
 • Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Praktijkonderwijs Roermond e.o.
 • Lid College van Arbeidszaken VNG – lid onderhandelingsdelegatie
 • Lid bestuur Stichting Administratiekantoor van Aandelen Avas Beheer BV
 • Bestuurslid Stichting CDA-Statenfractie Limburg

Statengerelateerde functie(s)

 • Vicevoorzitter Provinciale Staten
 • Voorzitter Presidium
 • Voorzitter Werkgeverscommissie
 • Voorzitter Agendacommissie
 • Voorzitter Commissie Afstemmingsgesprekken
 • Lid Statencommissie Cultuur en Samenleving