Fri­sche, drs Geert G.H.C.


Adres

p/a Postbus 5700
6202 MA  Maastricht

Bereikbaarheid

E-mail: ghc.frische@prvlimburg.nl

Partij

CDA
Website: https://www.cda.nl/limburg/

Functie

Wethouder gemeente Echt-Susteren

Nevenfuncties

Uit hoofde van ambt:
- Lid algemeen bestuur Omnibuzz
- Lid algemeen bestuur BsGW en dagelijks bestuur
- Vicevoorzitter algemeen en dagelijks bestuur
- Gemeenschappelijke Regeling Westrom
- Vicevoorzitter Raad van Commissarissen van Westrom
  Holding N.V.
- Lid bestuur Stichting Baanmobiel
- Lid bestuur Stichting Aan het Werk
- Lid bestuur Stichting Bevordering Werkgelegenheid
- Lid Algemene Vergadering van aandeelhouders BNG
- Lid Algemene Vergadering van aandeelhouders Attero
  Holding N.V.
- Lid Algemene Vergadering van aandeelhouders CBL
  Vennootschap BV
- Lid Algemene Vergadering van aandeelhouders Claim Staat
  Vennootschap BV
- Lid Algemene Vergadering van aandeelhouders Enexis
  Holding N.V.
- Lid Algemene ledenvergadering Essent-VEGAL
- Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders Verkoop
  Vennootschap BV
- Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vordering op
  Enexis BV
- Lid Algemene Vergadering Inkoopcentrum Zuid en dagelijks
  bestuur
- Lid algemeen bestuur Servicecentrum MER

Anders dan uit hoofde van Ambt:
- Lid Raad van Beheer Praktijkonderwijs Roermond
- Eigenaar Mountain Beheer BV
- Lid College van Arbeidszaken VNG
- Lid Ledenraad Rabobank Roermond-Echt
- Lid Kamer Inclusive Arbeid VNG

Overzicht van overlegstructuren waaraan onbezoldigd wordt deelgenomen in het kader van de vervulling van de functie (melding/openbaarmaking niet verplicht):
- Stg. Participatieplatform Sociaal Domein Echt-Susteren
- Rijn-Maas-Noord Interregcommissie
- WMO platform overleg

Statengerelateerde functie(s)

- Vicevoorzitter Provinciale Staten
- Voorzitter Presidium