Depondt-Olivers, Mirjam M.L.H.


Adres

p/a Postbus 5700
6202 MA  Maastricht

Bereikbaarheid

Mobiel: 06-46390017
Email: mdepondt@home.nl
Email: mlh.depondt@prvlimburg.nl

Partij

CDA

Functie

Gepensioneerd

Nevenfunctie(s)

  • Directeur/eigenaar Depondt Consultancy
  • Lid Raad van Commissarissen L1
  • Lid Klachtencommissie Branchecode Goed Bestuur MBO
  • Lid Raad van Toezicht Stichting MosaLira

Statengerelateerde functie(s)

  • Voorzitter Statencommissie Ruimte Landbouw en Natuur
  • Lid Statencommissie Controlecommissie
  • Lid Statencommissie Financiën Economische zaken en Bestuur