Depondt-Olivers, Mirjam M.L.H.


Adres

p/a Postbus 5700
6202 MA  Maastricht

Bereikbaarheid

Mobiel: 06-46390017
Email: mdepondt@home.nl
Email: mlh.depondt@prvlimburg.nl

Partij

CDA

Functie

Gepensioneerd

Nevenfunctie(s)

  • Directeur/eigenaar Depondt Consultancy
  • Penningmeester Stichting CDA-Statenfractie Limburg
  • Vicevoorzitter Federatie Edith Stein

Statengerelateerde functie(s)

  • Voorzitter Statencommissie Ruimte, Landbouw en Natuur
  • Lid Statencommissie Controlecommissie
  • Lid Statencommissie Financiën, Economische Zaken en Bestuur