Absil, drs. Marlou M.G.J.A.C.


Adres

p/a Postbus 5700
6202 MA Maastricht

Bereikbaarheid

Email: m.absil@planet.nl
Email: mgjac.absil@prvlimburg.nl

Partij

CDA

Functie

Eigenaar Marlou Absil advisering

Nevenfuncties

  • Lid van raad van Toezicht Bureau Jeugdzorg Limburg

Statengerelateerde functie(s)

  • Lid Statencommissie Cultuur en Samenleving
  • Lid Commissie Integriteitsbevordering