Westhoff, ir. Roel R.J.H.


Adres

p/a Postbus 5700
6202 MA  Maastricht

Bereikbaarheid

Email: rjh.westhoff@prvlimburg.nl

Partij

Belang van Nederland (BVNL)

Functie

IT-Architect

Nevenfuncties:

W4 software & consultancy BV
Niggards Beheer BV
Voorzitter Dataflex Developer Group Holland

Statengerelateerde functie(s)

  • Fractievoorzitter Belang van Nederland
  • Lid Controlecommissie
  • Lid Statencommissie Cultuur en Samenleving
  • Lid Statencommissie Financiën, Economische Zaken en Bestuur
  • Lid Statencommissie Mobiliteit en Duurzaamheid
  • Lid Statencommissie Ruimte, Landbouw en Natuur