Fischer-Otten, Anne Marie A.M.J.N.


Adres

p/a Postbus 5700
6202 MA  Maastricht

Bereikbaarheid

Mobiel: 06-21818183
Email: amjn.fischer-otten@prvlimburg.nl

Partij

50PLUS
Website: WWW.50PLUSLIMBURG.NL

Nevenfunctie(s)

- Burgerraadslid Ouderen Partij Kerkrade
- Bestuurslid van de Stichting Eurode 2000+

Statengerelateerde functie(s)

- Fractievoorzitter 50PLUS