Integriteit


Leden van Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten moeten integer handelen. Dat betekent dat ze bijvoorbeeld niet meestemmen over zaken die hen persoonlijk aangaan. Dat ze niet vooringenomen zijn over zaken. En niet handelen in strijd met geschreven of ongeschreven regels.

Wat wordt verstaan onder integer handelen kunt u vinden in de Gedragscodes Bestuurlijke Integriteit leden van Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten.

Melden

Denkt u dat een lid van Provinciale Staten of Gedeputeerde Staten niet integer handelt? U kunt dit melden bij de Provincie. Bij uw melding kunt u aangeven dat u anoniem wilt blijven.

De Provincie Limburg heeft een externe adviseur Integriteit. Deze toetst meldingen over niet-integer handelen. Ook geeft de adviseur gevraagd en ongevraagd advies aan de Commissie Integriteit, over bewustwording en verdere ontwikkeling van integriteit.

Welk vervolg een melding van niet integer handelen krijgt, kunt u zien In het Protocol (mogelijke) integriteitsschendingen door leden van Provinciale Staten of leden Gedeputeerde Staten Provinicie Limburg.

Contact

Externe adviseur Integriteit: de heer Maarten de Jong, maarten.dejong@ebi-services.nl, telefoon 06 149 820 40. Als u wilt kunt u bij uw melding aangeven dat u anoniem wilt blijven.