Eerste Kamerverkiezingen


Op maandag 27 mei 2019 vinden de verkiezingen plaats voor de Eerste Kamer. De 75 leden van de Eerste Kamer worden gekozen door de leden van Provinciale Staten in de verschillende provincies én de leden van de zogenaamde Kiescolleges uit Caribisch Nederland.

Verkiezingen

Verkiezingen voor de Eerste Kamer vinden eenmaal in de 4 jaar plaats en zijn getrapte verkiezingen, dat wil zeggen: de burgers kiezen de leden van Provinciale Staten en de leden van Provinciale Staten en Kiescolleges kiezen op hun beurt de leden van de Eerste Kamer.

In Limburg vergaderen Provinciale Staten in het Gouvernement aan de Maas, in de Statenzaal. Het kiezen gebeurt tijdens een openbare Statenvergadering precies om 15:00 uur.

Verkiezingskalender

  • 23-4-2019   Dag van kandidaatstelling
  • 24-4-2019   Bekendmaking/terinzagelegging van de kandidatenlijsten door Kiesraad (16:00 uur)
  • 1-5-2019   Bekendmaking van de voorlopige kandidatenlijsten door Kiesraad (16:00 uur)
  • 20-5-2019   Definitieve vaststelling kandidatenlijsten door de Kiesraad
  • 27-5-2019   Eerste Kamerverkiezing (15:00 uur)
  • 31-5-2019   Vaststelling officiële uitslag door Kiesraad (16:00-17:00uur)

Raadpleeg voor aanvullende informatie de Kiesraad.

Wat doet de Eerste Kamer?

Logo Eerste Kamer
De Eerste Kamer is medewetgever en controleur van de regering.

Een wetsvoorstel doorloopt een aantal stappen voordat het een wet is. De regering of een lid van de Tweede Kamer dient een wetsvoorstel in bij de Tweede Kamer. Nadat de Tweede Kamer het wetsvoorstel heeft aangenomen komt de Eerste Kamer aan bod. De Eerste Kamer beoordeelt een wetsvoorstel. Formeel kan de Eerste Kamer een wetsvoorstel niet wijzigen, zij kan het wetsvoorstel alleen aannemen of verwerpen. In de praktijk zijn er een aantal middelen (novelle, toezeggingen, moties) om invloed uit te oefenen om het wetsvoorstel aangepast te krijgen.

De controle op het regeringsbeleid berust in de eerste plaats bij de Tweede Kamer. De Eerste Kamer stelt zich dan ook terughoudend op. Zij controleert het beleid op hoofdlijnen van beleid en de onderlinge samenhang van de verschillende regeringsplannen. In deze zelfde lijn maakt de Eerste Kamer op haar eigen wijze gebruik van het budgetrecht. Met dit recht heeft de Eerste Kamer de mogelijkheid om begrotingen goed- of af te keuren.

Raadpleeg voor aanvullende informatie de Eerste Kamer.

Volg de stemming door Provinciale Staten Limburg live

Vergaderingen van Provinciale Staten kunnen live gevolgd worden via internet. Het aanvangstijdstip van de Statenvergadering is 10:00 uur, de stemming voor de Eerste Kamer vindt plaats om 15:00 uur.

De live-omgeving van de vergadering omvat ook de vergaderstukken.

Volg de stemming live op 27 mei 2019 vanaf 15:00 uur.