Interim Statencommissie


De Interim Statencommissie was actief vanaf 16-4-2021 en is beëindigd na installatie van het nieuwe college van Gedeputeerde Staten per 2-7-2021.

Het Reglement van Orde voor de Statencommissies was van toepassing op de Interim Statencommissie.

Nader informatie en in grote lijnen de taken van deze commissie:  Opzet informatie en werkwijze van de Interim Statencommissie (ISC) (pdf, 130 kB)

De Statenleden Depondt-Olivers en Van der Linden waren afwisselend ISC voorzitter.