Euregioraad Maas-Rijn


Het Presidium heeft besloten de 6 leden van de Euregioraad en de 6 plaatsvervangers te laten fungeren als ontvangstdelegatie voor evenknieën van Provinciale Staten uit de buurlanden.

De Euregioraad Maas-Rijn bestaat uit 51 afgevaardigden vanuit de 'parlementen' van de partnerregio's. De raad heeft een adviserende functie en richt zich op het formuleren van aanbevelingen met betrekking tot de structurele organisatie van de grensoverschrijdende samenwerking en de uitbreiding van de euregionale activiteiten en progamma's. De raad formuleert prioriteiten en grote lijnen van de euregionale samenwerking. De ontwikkelingen in de Euregioraad worden (voor- en na) besproken in de Statencommissie FEB. De vertegenwoordiging vanuit Provinciale Staten in de Euregioraad bestaat uit 6 Statenleden en 6 plaatsvervangers.

De Euregioraad Maas-Rijn vergadert ca. 4/5 maal per jaar.

De Euregio Maas-Rijn kiest uit haar midden een Presidium, namens PS Limburg vertegenwoordigt door de heer Titulaer.

Website EMR: www.euregio-mr.com/nl

Vertegenwoordigers van lIMBURG

Naam/lid

plv. lid

Fractie

Jeu Titulaer

Sara Giesen-Cox

CDA

Robert Housmans

Daryl Pfoster

PVV

Peter Visser

Tom Baars

SP

Herman Nijskens

Anton Kirkels

VVD

Leon Vaessen

Andy Rossel

D66-GroenLinks

Aleida Berghorst

Tirza Houben

PvdA

SER-EMR

Daarnaast dient Provinciale Staten zorg te dragen voor de vertegenwoordiging in de Sociaal Economische Raad van de Euregio Maas-Rijn (de SER-EMR). De SER-EMR bestaat uit 30 leden die door de afzonderlijke partnerregio's benoemd zijn, dat wil zeggen 6 leden per partnerregio en plaatsvervangende leden.

De door Provinciale Staten te benoemen delegatie komen uit 3 gremia:

1/3 leden komt uit werknemersorganisatie;

1/3 leden komt uit werkgeversorganisatie;

1/3 leden vormen een groep waarvan de samenstelling aan Provinciale Staten is.