Enquêtecommissie


De enquêtecommissie is belast met de verdere enquêteopdracht en de uitvoering daarvan.

Op vrijdag 9 april 2021 is het Statenvoorstel, om te komen tot een enquête, door Provinciale Staten vastgesteld (P-21-005 BESLUIT).

Het aantal leden van de enquêtecommissie, uitsluitend Statenleden, is vastgesteld op vijf. Deze zijn door het Presidium benoemd. Deze commissie vergadert in beslotenheid met uitzondering van eventuele openbare (hoor)zittingen.

Samenstelling enquêtecommissie:

  • Aleida Berghorst, voorzitter;
  • Kathleen Mertens, vicevoorzitter;
  • Teun Heldens, commissielid;
  • Henk van der Linden, commissielid;
  • Ingrid Voncken-Janssen, commissielid;
  • Anne Marie Fischer-Otten, plaatsvervangend commissielid.

Voor vragen over de enquêtecommissie kunt u terecht bij de voorzitter mevrouw Aleida Berghorst, a.berghorst@prvlimburg.nl.