Statencommissie voor Ruimte, Landbouw en Natuur


De Statencommissie behandelt onderwerpen op het gebied van ruimte, landbouw en natuur.

De Statencommissie voor Ruimte, Landbouw en Natuur behandelt de volgende onderwerpen:

 • Landbouw
 • Plattelandsontwikkeling
 • Natuurbeleid
 • Ooijen-Wanssum

(portefeuillehouder Mackus)

 • Ruimtelijke ordening
 • Ontgrondingen

(portefeuillehouder Teunissen)

 • Binnenstedelijke ontwikkeling
 • Landgoedenzone

(portefeuillehouder Geurts)

 • IBA

(portefeuillehouder Koopmans)

 • Mijnschade
 • Asbestsanering
 • Volkshuisvesting/wonen

(portefeuillehouder Prevoo)

Samenstelling statencommissie

Naam

Fractie/functie

Peter van Dijk

Voorzitter

Johan Geraats

CDA, commissielid

Rudy Tegels

CDA, commissielid

John Verhoijsen

CDA, commissielid

Frans Heldens

CDA, commissielid

Mart Bosch

PVV, commissielid

Lei Hermans

PVV, commissielid

Hans van Soest

PVV, commissielid

Yolanda Claessens-Scheepers

SP, commissielid (plv. voorzitter)

Math Voncken

SP, commissielid

Bram Schaminée

SP, commissielid

Herman Nijskens

VVD, commissielid

Anton Kirkels

VVD, commissielid

Wilma van Dommelen

D66, commissielid

Leon Vaessen

D66, commissielid

Aleida Berghorst

PvdA, commissielid

Jasper Kuntzelaers

PvdA, commissielid

Carla Brugman-Rustenburg

GroenLinks, commissielid

Henk van der Linden

50PLUS, commissielid

Pascale Plusquin

Partij voor de Dieren, commissielid

Jos van Rey

Volkspartij Limburg, commissielid

Raimond Franssen

LOKAAL-LIMBURG, commissielid

Leonie van Birgelen

Commissiegriffier

Nellie Steeghs

Commissiemedewerker