Statencommissie voor Ruimte, Landbouw en Natuur


De Statencommissie behandelt onderwerpen op het gebied van ruimte, landbouw en natuur.

De Statencommissie voor Ruimte, Landbouw en Natuur behandelt de volgende onderwerpen:

 • Landbouw
 • Plattelandsontwikkeling
 • Natuurbeleid
 • Ooijen-Wanssum
 • Asbestsanering

(portefeuillehouder Mackus)

 • Ruimtelijke ordening
 • Ontgrondingen
 • Volkshuisvesting/wonen
 • Arbeidsmigranten

(portefeuillehouder Teunissen)

 • Binnenstedelijke ontwikkeling
 • Landgoederenzone
 • Mijnschade en mijnwater

(portefeuillehouder Geurts)

 • IBA

(portefeuillehouder Koopmans)

Samenstelling statencommissie

Naam

Fractie/functie

Peter van Dijk

Voorzitter

Johan Geraats

CDA, commissielid

Rudy Tegels

CDA, commissielid

John Verhoijsen

CDA, commissielid

Frans Heldens

CDA, commissielid

Mart Bosch

PVV, commissielid

Lei Hermans

PVV, commissielid

Hans van Soest

PVV, commissielid

Tom Baars

SP, commissielid

Yolanda Claessens-Scheepers

SP, commissielid (plv. voorzitter)

Peter Visser

SP, commissielid

Dries Lodewijks

VVD, commissielid

Anton Kirkels

VVD, commissielid

Wilma van Dommelen

D66, commissielid

Leon Vaessen

D66, commissielid

Aleida Berghorst

PvdA, commissielid

Jasper Kuntzelaers

PvdA, commissielid

Wim Janssen GroenLinks, commissielid

Pascale Plusquin

Partij voor de Dieren, commissielid

Jos van Rey

Volkspartij Limburg, commissielid

Raimond Franssen

LOKAAL-LIMBURG, commissielid

Edwin Bus Fractie Bus, commissielid
Leonie van Birgelen

Commissiegriffier

Nellie Steeghs

Commissiemedewerker