Statencommissie voor Financiën, Economische Zaken en Bestuur


De Statencommissie behandelt onderwerpen op het gebied van financiën, economische zaken en bestuur.

De Statencommissie voor Financiën, Economische Zaken en Bestuur (FEB) behandelt de volgende onderwerpen:

CdK:

 • Algemene beleidscoördinatie en strategie
 • Communicatie & Branding
 • Coördinatie internationalisering
 • EGTS EMR
 • Personeels- en organisatiebeleid

S. Satijn:

 • Acquisitie
 • Economie w.o. logistiek en distributie, circulaire economie en industriebeleid
 • LIOF & MKB-fondsen
 • Maastricht Aachen Airport
 • Brightlands

A. Roest:

 • Financiën incl. treasury
 • Bedrijfsvoering
 • Toezicht gemeentefinanciën
 • Aanbestedingsbeleid
 • Interbestuurlijk toezicht
 • Bestuurlijke organisatie
 • Uitgifte grond in erfpacht en Ruimte voor Ruimte

M. van Gaans-Gijbels:

 • Public affairs
 • Europese programma's
 • Bestuurlijke vernieuwing
 • Europees Comité van de Regio's

L. Roefs:

 • Regiodeal Parkstad

M. van Toorenburg:

 • Regiodeal en Investeringsagenda Noord-Limburg
 • IPO (-bestuur)

Allen:

 • AV-IPO
 • Vergadering EMR
Samenstelling statencommissie
Naam Fractie/functie
Christie Dreezen-Dassen commissiegriffier
Josée Schulkens commissiemedewerker