Statencommissie voor Financiën, Economische Zaken en Bestuur


De Statencommissie behandelt onderwerpen op het gebied van financiën, economische zaken en bestuur.

De Statencommissie voor Financiën, Economische Zaken en Bestuur behandelt de volgende onderwerpen:

 • Financiën
 • Bestuurskracht en bestuurlijke organisatie
 • Personeel en organisatie
 • Bedrijfsvoering

(portefeuillehouder Koopmans)

 • Economie
 • Logistiek en distributie
 • Bedrijventerreinen
 • LIOF en MKB fonds
 • Campussen
 • Kennis-As
 • Grondbedrijf
 • Maastricht Aachen Airport

(portefeuillehouder Beurskens)

 • Aanbestedingenbeleid
 • Interbestuurlijk toezicht
 • Euregiobestuur
 • Handhaving
 • Onderwijs

(portefeuillehouder Teunissen)

 • Arbeidsmarktbeleid
 • Financieel toezicht gemeenten

(portefeuillehouder Van Rijnsbergen)

 • IPO bestuur
 • Recreatie en toerisme

(portefeuillehouder Geurts)

 • Algemeen juridische aangelegenheden
 • Openbare orde en veiligheid
 • Coördinatie Internationalisering
 • Communicatie, Public Affairs en Branding
 • Strategie
 • Internationalisering

(portefeuillehouder CdK)

Samenstelling statencommissie

Naam

Fractie/functie

Carla Brugman-Rustenburg

Voorzitter

Geert Frische

CDA, commissielid

Sara Giesen-Cox

CDA, commissielid

Max Ruiters

CDA, commissielid (plv. voorzitter)

Jeu Titulaer

CDA, commissielid

Donald Fijnje

PVV, commissielid

Robert Housmans

PVV, commissielid

Boudewijn Simons

PVV, commissielid

Edwin Bus

SP, commissielid

Bianca Lauvenberg-Evers

SP, commissielid

Huub Quaedflieg

SP, commissielid

Joost van den Akker

VVD, commissielid

John Heuvelings

VVD, commissielid

Hans van Wageningen

D66, commissielid

Leon Vaessen

D66, commissielid

Aleida Berghorst

PvdA, commissielid

Jasper Kuntzelaers

PvdA, commissielid

Andy Rossel

GroenLinks, commissielid

Henk van der Linden

50PLUS, commissielid

Pascale Plusquin

Partij voor de Dieren, commissielid

Jos van Rey

Volkspartij Limburg, commissielid

Raimond Franssen

LOKAAL-LIMBURG, commissielid

Christie Dreezen-Dassen

Commissiegriffier

Josee Schulkens

Commissiemedewerker