Statencommissie voor Financiën, Economische Zaken en Bestuur


De Statencommissie behandelt onderwerpen op het gebied van financiën, economische zaken en bestuur.

De Statencommissie voor Financiën, Economische Zaken en Bestuur behandelt de volgende onderwerpen:

 • Financiën
 • Bestuurskracht en bestuurlijke organisatie
 • Personeel en organisatie
 • Bedrijfsvoering
 • Financieel toezicht gemeenten

(portefeuillehouder Koopmans)

 • Economie
 • Logistiek en distributie
 • Bedrijventerreinen
 • LIOF en MKB fonds
 • Campussen
 • Kennis-As
 • Grondbedrijf
 • Maastricht Aachen Airport
 • Arbeidsmarkt

(portefeuillehouder Van den Akker)

 • Aanbestedingenbeleid
 • Interbestuurlijk toezicht
 • Euregiobestuur
 • Handhaving
 • Onderwijs

(portefeuillehouder Teunissen)

 • IPO bestuur
 • Recreatie en toerisme
 • HANDHAVING

(portefeuillehouder Geurts)

 • Algemeen juridische aangelegenheden
 • Openbare orde en veiligheid
 • Coördinatie Internationalisering
 • Communicatie, Public Affairs en Branding
 • Strategie
 • Internationalisering

(portefeuillehouder Bovens)

Samenstelling statencommissie

Naam

Fractie/functie

Max Ruiters

Voorzitter

Geert Frische

CDA, commissielid

Sara Giesen-Cox

CDA, commissielid

Jeu Titulaer

CDA, commissielid

Mariska Werrij-Wetzels

CDA, commissielid

Donald Fijnje

PVV, commissielid

Robert Housmans

PVV, commissielid

Frank Sturtz

PVV, commissielid

Marc van Caldenberg

SP, commissielid

Bianca Lauvenberg-Evers

SP, commissielid

Math Voncken

SP, commissielid

Herman Nijskens

VVD, commissielid

John Heuvelings

VVD, commissielid

Hans van Wageningen

D66, commissielid

Leon Vaessen

D66, commissielid

Aleida Berghorst

PvdA, commissielid

Jasper Kuntzelaers

PvdA, commissielid

Andy Rossel

GroenLinks, commissielid (plv. voorzitter)

Pascale Plusquin

Partij voor de Dieren, commissielid

Jos van Rey

Volkspartij Limburg, commissielid

Raimond Franssen

LOKAAL-LIMBURG, commissielid

Edwin Bus Fractie Bus, commissielid

Christie Dreezen-Dassen

Commissiegriffier

Josee Schulkens

Commissiemedewerker