Landgraaf-Heerlen


Provinciale Staten van Limburg hebben op 6 en 7 juli 2017 het herindelingsadvies Landgraaf-Heerlen vastgesteld met Gewijzigd amendement 6 Kuntzelaers.

Op 8 december 2017 heeft de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bekend gemaakt dat het Kabinet het wetsvoorstel over herindeling van Heerlen en Landgraaf niet naar de Tweede Kamer zal sturen. Het kabinet volgt het advies van de Raad van State over dit wetsvoorstel. Tegelijkertijd spreken de ministerraad en de Raad van State, in navolging van de Provincie Limburg, uit dat er “op afzienbare termijn tot versterking van de bestuurskracht in de regio Parkstad Limburg moet worden gekomen”. Op 6 februari 2018 heeft een gesprek tussen de Provincie en de minister plaatsgevonden over het vervolgproces.