Beekdaelen


De gemeenten Onderbanken, Nuth en Schinnen hebben het initiatief genomen om te fuseren. Op 28 mei 2017 hebben alle drie de gemeenteraden het herindelingsadvies vastgesteld.

De gemeenten Onderbanken, Nuth en Schinnen hebben het initiatief genomen om te fuseren. Op 28 mei 2017 hebben alle drie de gemeenteraden het herindelingsadvies vastgesteld. Op 11 mei 2017 hebben Gedeputeerde Staten van Limburg hun positieve zienswijze aan de Minister van BZK gestuurd. Op 8 september 2017 heeft de ministerraad ingestemd met het herindelingsadvies. Behandeling in de Tweede en Eerste Kamer is voorzien in 2018. Het kabinet streeft naar officiële invoering van deze herindeling per 1 januari 2019.