De heer A.M.G. (Twan) Beurskens (VVD)


A.M.G.(Twan) Beurskens 9

Ondernemers creëren banen en banen zijn goed voor de welvaart van mensen. Ik zet me maximaal in om economische kansen in Limburg samen met gemeenten kennisinstellingen én het bedrijfsleven te verzilveren!

Portefeuille

Gedeputeerde Economie en Kennisinfrastructuur
(2de plaatsvervanger commissaris van de Koning)

 • Economie
 • Logistiek en distributie
 • Bedrijventerreinen
 • LIOF, MKB fonds, Acquisitie
 • Brightlands-campussen
 • Kennis-As
 • Grondbedrijf
 • Maastricht Aachen Airport

Volgen

Opleiding

2016 Postacademische opleiding Governance voor Commissarissen & Toezichthouders, Wagner Group Groningen

2006-2009 Universitaire opleiding managementwetenschappen: Public Management en Policy (Drs./Msc.) Open Universiteit Nederland. Vraagstuk:’ bestuurlijke regie in een stedelijke herstructureringscontext’.

2003-2005 Universitaire opleiding managementwetenschappen: Master in Public Governance (MPG), cum laude afgestudeerd Open Universiteit Nederland. Vraagstuk: ‘succes- en faalfactoren projectmatig werken’.

2001-2002 Professioneel projectleiderschap, specialisatie project- en programmamanagement Intermediair Managementleergang.

1998-2000 Hogere Bestuursdienstopleiding, specialisatie Algemeen Juridische Zaken Bestuursacademie Nederland.

1994-1996 Kort Hoger Onderwijsprogramma Bestuurskunde, specialisatie Politiek en beleid Open Universiteit Nederland.

1989-1991 Kaderopleiding politiediploma B. Commissie Beschikking examens Politiediploma B.

1984-1986 Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs (V.W.O) Avondcollege Venlo.

1981-1982 Politiediploma A Zuid Nederlands Instituut voor gemeentepolitie-opleidingen.

1981 Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs (H.A.V.O.) Blariacumcollege Venlo-Blerick.

Loopbaan

2015-heden Provincie Limburg Gedeputeerde Economie en Kennisinfrastructuur

2012-2015 Provincie Limburg Gedeputeerde Economie en Grondbedrijf

2009-2012 Gemeente Venlo Wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling en Organisatie. Eerste locoburgemeester (vanaf 2011). 
Door het weekblad Binnenlands Bestuur gekozen als derde op de lijst van beste bestuurders van Nederland in 2011.

2006-2009 Gemeente Venlo Wethouder (VVD) Openbare werken, Verkeer en Handhaving.

2001-2006 Gemeente Helmond Programmamanager stafbureau algemeen directeur.

1995-2001 Gemeente Venlo Diverse functies als beleidsambtenaar en manager bij de Bestuursdienst.

1982-1995 Gemeentepolitie Venlo en Regiopolitie Limburg Noord Diverse functies operationeel en leidinggevend.

Nevenfuncties uit hoofde van het ambt (onbezoldigd)

 • Voorzitter Kamer uit Gedeputeerde Staten voor de behandeling van administratieve geschillen
 • Lid Comité van Toezicht Euregio Maas-Rijn Europese Territoriale Samenwerking (ETS)
 • Lid bestuurlijk overleg grensregio Vlaanderen-Nederland ETS
 • Lid Comité van Toezicht bestuurlijk overleg grensregio Vlaanderen-Nederland ETS
 • Lid Comité van Toezicht Duitsland-Nederland ETS
 • Lid Stuurgroep Operationeel Programma (OP) Zuid Nederland
 • Lid Brainport 2020 Network Board
 • Lid IPO adviescommissie Regionale Economie
 • Lid Stuurgroep Campus Strategisch Overleg (Heerlen)
 • Lid bestuur Stichting Keyport 2020
 • Lid bestuur Stichting LED
 • Lid regionale Stuurgroep Euregio Rijn-Maas-Noord ETS
 • Lid regionale Stuurgroep Euregio Rijn-Waal ETS
 • Lid Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Limburg (RPC Limburg)
 • Lid van de Executive Board en vice-president van European Chemical Regions Network (ECRN e.V.)
 • Politiek Vertegenwoordiger namens Zuid-Nederland in de Algemene Vergadering van Vanguard Initiative asbl (functie gedeeld met Zeeland en Noord-Brabant)
 • Voorzitter Stuurgroep Chemelot 2025
 • Lid Stuurgroep gebiedsontwikkeling Brightlands-Maastricht Health Campus
 • Lid strategisch overleg ontwikkeling Greenport Venlo
 • Lid Regiegroep verankering VDL Nedcar
In de portefeuille van gedeputeerde Beurskens zit een aantal deelnemingen. De Commissaris van de Koning machtigt per Algemene vergadering van Aandeelhouders een vertegenwoordiger:
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders Chemelot Campus BV
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders Chemelot Ventures BV
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders Chemelot Participaties  BV
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders Chemelot Scientific Participations  BV
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders Chemelot Research Facilities BV
 • Lid Vergadering van Vennoten Chemelot Campus Vastgoed CV
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders Brains Unlimited BV
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders Enabling Technologies BV
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders Maastricht Health Campus BV
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders BV Campus Vastgoed Greenport Venlo
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders BV Brightlands Campus Greenport Venlo
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders Campus Management & Development BV (Smart Services Campus)
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders Campus Huisvesting BV (Smart Services Campus)
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders NV Industriebank LIOF
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders NV Holding Businesspark Luchthaven Maastricht
 • Lid Algemene vergadering van Aandeelhouders Maastricht Aachen Airport Beheer &Infrastructuur BV
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders NV Aangewezen Luchthaventerrein Maastricht Aachen Airport
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders Land Development Aviation Valley Maastricht NV

Nevenfuncties op persoonlijke titel

 • geen