De heer R.J.H. (Ruud) Burlet


Portefeuille

Gedeputeerde Duurzaamheid, Milieu en Aanbestedingen (deeltijdfunctie 0,8)

 • Brightlands Chemelot Campus
 • Duurzaamheid / Blue-Economy
 • Afval & recycling
 • IPO-bestuur
 • Ontgrondingen
 • Bodem en ondergrond
 • Milieu
 • Aanbestedingsbeleid
 • Archeologie
 • Mediabeleid
 • Burgerparticipatie & Bestuurlijke vernieuwing (allen)
Ruud Burlet

Nevenfuncties uit hoofde van ambt

Onbezoldigd, tenzij anders vermeld:

 • Lid Kamer uit Gedeputeerde Staten voor de behandeling van administratieve geschillen
 • Lid Stuurgroep Chemelot 2025
 • Lid van de Executive Board en vice-president van European Chemical Regions Network (ECRN asbl)
 • Lid IPO Bestuur
 • Lid IPO-adviescommissie Milieu
 • Lid Raad van Toezicht van de Stichting Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA)
 • Lid Dagelijks Bestuur Nazorgfonds
 • Voorzitter Commissie AWACS Limburg
 • Voorzitter Commissie Overleg en Voorlichting Milieu (Vliegbasis De Peel)

In de portefeuille van gedeputeerde Burlet zit een aantal deelnemingen. De Commissaris van de Koning machtigt per Algemene vergadering van Aandeelhouders een vertegenwoordiger:

 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders Chemelot Campus BV
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders Chemelot Ventures BV
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders Chemelot Participaties BV
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders Chemelot Scientific Participations BV
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders Chemelot Research Facilities BV
 • Lid Vergadering van Vennoten Chemelot Campus Vastgoed CV

Ne­ven­func­ties op per­soon­lij­ke ti­tel

Onbezoldigd, tenzij anders vermeld

 • Voorzitter RvT, PSW Herten (Bezoldigd, € 15.000,00 bruto per jaar)
 • Lid stichting bestuur 'Vrienden van PSW' Herten
 • Adviseur ENTEX GmbH Bochum BRD (Bezoldigd, € 10.000,00 bruto per jaar)

Persoonlijke gegevens

Woonplaats: Geleen
Geboortejaar: 1957