De heer R.W.P.E. (Robert) Housmans


Portefeuille

Gedeputeerde Sociale Agenda, Zorg en Veiligheid

 • Sociale agenda (incl. Jeugdfonds)
 • Bibliotheek en laaggeletterdheid
 • Zorg
 • Seniorenbeleid
 • Maatschappelijke organisaties
 • Veiligheid
 • Schutterijwezen
 • Toezicht & Milieuhandhaving
 • RUD Zuid & Noord Limburg
 • Drugsafvaldumpingen / Groene Brigade
 • Burgerparticipatie & Bestuurlijke vernieuwing (allen)
Robert Housmans

Nevenfuncties uit hoofde van ambt

Onbezoldigd, tenzij anders vermeld:

 • (Co)Voorzitter van het Platform Defensie Bedrijfsleven (PDB) Limburg
 • Lid Stuurgroep Mestfraude
 • Lid Kamer uit Gedeputeerde Staten voor de behandeling van administratieve geschillen
 • Voorzitter Bestuurlijk Platform Omgevingsrecht (BPO) VTH
 • Vervangend agendalid voor CdK in stuurgroep Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (RIEC)
 • Lid WHO Regions for Health Network (RHN)
 • Lid AB RUD Zuid-Limburg
 • Lid DB RUD Zuid-Limburg
 • Lid AB RUD Limburg Noord
 • Lid (plaatsvervangend voorzitter) IPO Bestuurlijke adviescommissie (BAC) MTH
 • Lid Raad van Advies van het Lectoraat Employability

Nevenfuncties op persoonlijke titel

Onbezoldigd, tenzij anders vermeld:

 • Directeur/ Eigenaar Housmans B.V. (de BV is feitelijk niet actief en er is geen sprake van bezoldiging)
 • Voorzitter DSV Sine Pari
 • Vrijwilliger Speeltuin de Paddestoel

Volgen

Persoonlijke gegevens

Woonplaats: Born
Geboortejaar: 1974