De heer M.W.A. (Maarten) van Gaans-Gijbels


Maarten van Gaans-Gijbels (1988) is geboren en getogen in Sittard en volgde de opleiding docent muziek aan het conservatorium Maastricht. Na een traineeship bij de Provincie Noord‐Brabant doorlopen te hebben werd hij in 2014 politiek assistent van Europarlementariër Matthijs van Miltenburg en hield zich bezig met de portefeuille regionaal en stedelijk beleid, economisch bestuur en financiën. In 2017 werd hij senior beleidsmedewerker bij de Tweede Kamerfractie van D66 waar hij onder andere met de portefeuilles economische zaken en mobiliteit belast was. In de periode april 2019 tot aan zijn benoeming tot gedeputeerde was Van Gaans-Gijbels politiek adviseur van D66‐fractievoorzitter en Tweede Kamerlid Rob Jetten.
Van Gaans-Gijbels is getrouwd, woont in Den Haag en heeft een dochter.

Portefeuille

Energie, Mobiliteit en Europa

(5e plv. CdK)

 • Energie en Klimaat
 • Limburgs Energiefonds en Duurzaam Thuis
 • Mobiliteit
 • Infrastructuur
 • Public Affairs

Volg mij op

Nevenfuncties en bestuurlijke gremia uit hoofde van het ambt

Onbezoldigd, tenzij anders vermeld.

 • Lid Algemene Vergadering Europees Comité van de Regio's
 • Lid Commissie SEDEC Europees Comité van de Regio
 • Lid Kamer voor de behandeling van administratieve geschillen
 • Lid van de Vergadering en lid van het Bestuur van de EGTS Euregio Maas-Rijn, Eupen
 • Lid IPO Bestuurlijke Adviescommissie (BAC) Energie
 • Lid IPO Bestuurlijke Adviescommissie (BAC) Mobiliteit
 • Lid Stuurgroep C8 verduurzaming woningcorporaties
 • Lid Stuurgroep Het Groene Net
 • Lid Stuurgroep Regionale Energie Strategie Noord- en Midden-Limburg
 • Lid Bestuurlijk Overleg Regionale Energie Strategie Noord- en Midden-Limburg
 • Lid Stuurgroep Regionale Energie Strategie Zuid-Limburg
 • Lid Bestuurlijk Overleg Regionale Energie Strategie Zuid-Limburg
 • Lid Bestuurlijke taskforce Regionale Energie Infrastructuur (REIS)
 • Lid Bestuurlijk Overleg Energielandschap Wellsmeer
 • Lid Stuurgroep C8 verduurzaming woningcorporaties
 • Lid Stuurgroep Slim Energienet Roermond
 • Lid Bestuurlijk overleg Mijnwater
 • Lid Bestuurlijk overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT)
 • Lid Bestuurlijk Overleg Leefomgeving
 • Lid Landelijke spoortafel
 • Voorzitter Landsdelige Spoortafel Zuid-Nederland
 • Voorzitter Stuurgroep Zuid-Limburgse Stoommaatschappij (ZLSM)
 • Voorzitter Stuurgroep Leisurelane
 • Lid Stuurgroep A2-Maastricht
 • Lid Stuurgroep A2 Het Vonderen-Kerensheide
 • Bestuurlijk overleg aanbesteding Doelgroepenvervoer
 • Lid Stuurgroep grensOV
 • Lid Bestuurlijke adviescommissie Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer
 • Voorzitter Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg (ROVL)
 • Lid Stuurgroep Maaslijn
 • Voorzitter Regionaal Mobiliteitsoverleg (Noord-Midden-Zuid)
 • Voorzitter Regionaal Bestuurlijk Overleg Buitenring Parkstad Limburg
 • Lid Stuurgroep Buitenring Parkstad
 • Lid Stuurgroep Via Venray (N270)
 • Lid Stuurgroep N280 Roermond
 • Voorzitter Stuurgroep N280 Leudal
 • Lid Stuurgroep Roermond bereikbaar
 • Lid Stuurgroep Zuid-Limburg bereikbaar
 • Lid bestuurlijke werkgroep Tram Maastricht-Hasselt
 • Lid Raad van Advies Maastricht Working on Europe
 • Lid Kamer uit Gedeputeerde Staten voor de behandeling van administratieve geschillen

In de portefeuille van gedeputeerde van Gaans zit een deelneming. De commissaris van de Koning machtigt per Algemene vergadering van Aandeelhouders een vertegenwoordiger:

 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders Limburgs Energiefonds (LEF)

Nevenfuncties op persoonlijke titel

Onbezoldigd, tenzij anders vermeld.
N.v.t.