De heer dr. J.P. (Joost) van den Akker LLM


Portefeuille

Gedeputeerde Economie, Onderwijs en Sport

 • Economie w.o.
  - Logistiek en distributie
  - Industriebeleid
  - Coördinatie Brightlands
  - Brightlands Maastricht Health Campus
  - Brightlands Smart Services Campus
  - Bedrijventerreinen
 • Onderwijs
 • Arbeidsmarkt
 • LIOF & MKB-fondsen
 • Acquisitie
 • Maastricht Aachen Airport
 • Toerisme & recreatie
 • Sport
 • Burgerparticipatie & Bestuurlijke vernieuwing (allen)

Nevenfuncties uit hoofde van het ambt (onbezoldigd)

 • Lid Brainport 2020 Network Board
 • Lid Platform Veilig Ondernemen
 • Politiek Vertegenwoordiger namens Zuid-Nederland in de Algemene Vergadering van Vanguard Initiative asbl (functie gedeeld met Zeeland en Noord-Brabant)
 • Lid Stuurgroep gebiedsontwikkeling Brightlands-Maastricht Health Campus
 • Voorzitter Regiegroep Gebiedsontwikkeling uitbreiding VDL Nedcar
 • Voorzitter Bestuurlijk Overleg MAA
 • Lid Kamer uit Gedeputeerde Staten voor de behandeling van administratieve geschillen
 • Voorzitter Stuurgroep Vitale Verblijfsrecreatie
 • Lid Bestuurlijke Werkgroep Working on Europe
 • Voorzitter Stuurgroep Chemelot 2025
In de portefeuille van gedeputeerde Van den Akker zit een aantal deelnemingen. De Commissaris van de Koning machtigt per Algemene vergadering van Aandeelhouders een vertegenwoordiger:
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders Brains Unlimited BV
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders Enabling Technologies BV
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders Maastricht Health Campus BV
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders Campus Management & Development BV (Smart Services Campus)
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders Campus Huisvesting BV (Smart Services Campus)
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders NV Industriebank LIOF
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders NV Holding Businesspark Luchthaven Maastricht
 • Lid Algemene vergadering van Aandeelhouders Maastricht Aachen Airport Beheer &Infrastructuur BV
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders NV Aangewezen Luchthaventerrein Maastricht Aachen Airport
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders Land Development Aviation Valley Maastricht NV
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo

Nevenfuncties op persoonlijke titel (onbezoldigd)

 • Bestuurslid Vereniging Oud-Leerlingen van het Coornhert Gymnasium Gouda

Loopbaan

 • april 2018 - heden Gedeputeerde Economie, Onderwijs en Sport Provincie Limburg (tot juni 2019 gedeputeerde Economie & Kennisinfrastructuur)
 • maart 2019 - juni 2019 Lid Provinciale Staten van Limburg (VVD)
 • september 2012 - juli 2018 PhD researcher politicologie aan de Universiteit Twente bij prof. dr. C.W.A.M. Aarts. Titel van het proefschrift: Ruling the Referendum? European Integration Challenged by Direct Democracy; onderzoeker bij het lectoraat Recht in Europa aan Zuyd Hogeschool (publicaties vanaf 2015)
 • maart 2011 - april 2018 Lid Provinciale Staten van Limburg (vanaf juni 2012 als VVD-fractievoorzitter)
 • februari 2009 - april 2018 Docent European Studies aan Zuyd Hogeschool
 • spreker bij diverse congressen en symposia over de Europese Unie en referenda
 • september - december 2008 Trainee-beleidsmedewerker bij Bureau Europees Parlement Den Haag
 • juni 2006 - februari 2007 Stage bij de gemeente Maastricht als schrijver van het boek Maastricht het verdrag, the treaty ter gelegenheid van het 15-jarig jubileum van het Verdrag van Maastricht (1992)

Opleiding

 • 2009 - 2010 Master European Law School aan de Universiteit Maastricht (LLM)
 • 2007 - 2008 Master Analysing Europe aan de Universiteit Maastricht / Europastudien aan de RWTH Aachen (MA)
 • 2004 - 2007 Bachelor European Studies aan de Universiteit Maastricht (BA);
 • 2006-2007 uitwisselingssemester politicologie/geschiedenis aan de Ludwig-Maximilians-Universität München
 • 1998 - 2004 Gymnasium aan het Coornhert Gymnasium te Gouda

Maatschappelijke activiteiten

 • 2002 - heden Lid VVD
 • 2014:                Kandidaat nr.7 verkiezingen Europees Parlement
 • 2010-2011:       Penningmeester VVD Limburg
 • 2009:                Kandidaat nr. 12 verkiezingen Europees Parlement
 • 2009:                Topkadertraining en lid programmacommissie Tweede Kamerverkiezingen 2010
 • 2007-2016:       Lid VVD-partijcommissie Europese Zaken (thans netwerk Internationaal)
 • 2006-2010:       Fractiesecretaris VVD Maastricht

 • 2009 - 2010 Vicevoorzitter Universiteitsraad van de Universiteit Maastricht
 • 2007 - 2008 Vicevoorzitter Faculteitsraad Cultuur- en Maatschappijwetenschappen van de Universiteit Maastricht
 • 2007 - 2010 Penningmeester Universiteitsorkest Maastricht
 • 2005 - 2006 Organisator conferentie Student Forum Maastricht 2006: Sustainability and Intergenerational Justice in Europe
 • 2002-2006 Welpenleiding Waterscouting St. Willibrordus te Gouda
 • 2001-2004 Lid Schoolorkestbestuur Coornhert Gymnasium (vanaf 2002 voorzitter)

Laureaten

 • 2015 Laureaat NWO promotiebeurs voor leraren
 • 2006 Finalist debattoernooi Studium Generale, Universiteit Maastricht
 • 2004 Laureaat Intergymnasiaal Debattoernooi te Leiden
 • 2003 Leiden Advanced Pre-university Programme for Top-students, Duitse Taal en Cultuur (LAPP-Top): t.b.v. profielwerkstuk over de geschiedenis van het Duitse volkslied
 • 2003 Sprachkursprogramm in Beieren, georganiseerd door het Europees Platform voor het Nederlandse Onderwijs en de Duitse Pädagogischer Austauschdienst (PAD)

Persoonlijke gegevens

Woonplaats: Maastricht
Geboortejaar: 1984
Geboorteplaats: Rotterdam