De heer H. (Hans) Teunissen (D66)


Hans Teunissen

Ruimte bieden voor initiatieven die écht iets toevoegen, in gezamenlijkheid met en passend bij de regio’s!

Portefeuille

Demissionair gedeputeerde Ruimte en Onderwijs en vanaf 18 maart 2019 tevens Provinciale Statenlid.
(4e plaatsvervanger commissaris van de Koning)

 • Onderwijs / Cultuureducatie / Laaggeletterdheid
 • Bibliotheekwerk
 • Mediabeleid
 • Subsidies
 • Aanbestedingsbeleid
 • Coördinatie Interbestuurlijk Toezicht
 • Archeologie
 • Euregiobestuur (EMR / RMN)
 • Ruimtelijke ordening
 • Omgevingswet / WABO
 • Ontgrondingen (excl. Handhaving)
 • Handhaving/RUDs (excl. Handhaving WABO)
 • IPO Bestuur
 • Buitengoed Geul en Maas
 • Volkshuisvesting/Wonen
 • Arbeidsmigranten
 • Sociale Agenda en Zorg

Nevenfuncties uit hoofde van het ambt

 • Lid WHO Regions for Health Network (RHN)
 • Auditor Provinciale Raad Volksgezondheid
 • Lid Raad van Advies van het Lectoraat Employability (onbezoldigd)
 • Voorzitter bestuurlijke werkgroep Wonen
 • Voorzitter bestuurlijk overleg Bouwen en Wonen
 • Lid Stuurgroep Platform Ketensamenwerking Zuid
 • Voorzitter Commissie Arbeidsmarkt en Onderwijs van de Euregio Rijn-Maas-Noord
 • Lid IPO Bestuur
 • Lid Nederlands-Duitse Commissie Ruimtelijke Ordening
 • Vertegenwoordiger GS in de Provinciale Commissie Omgevingsvraagstukken (PCOL)
 • Lid AB RUD Zuid-Limburg
 • Lid DB RUD Zuid-Limburg
 • Lid van het bestuurlijk overleg RUD Limburg Noord
 • Lid Bestuurlijke adviescommissie VTH van het IPO
 • Lid Bestuur Stichting Euregio Maas-Rijn
 • Adviserend lid algemeen en dagelijks bestuur Euregio Rijn-Maas-Noord
 • (Agenda-) lid van de stuurgroep Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (RIEC)
 • Lid Stuurgroep Retail Innovation Centre
 • Lid informele adviesraad BAR NOVI
 • Lid Retailcommissie MKB-Limburg

Nevenfuncties op persoonlijke titel

 • Comité van aanbeveling viering 50-jarig bestaan Heemkundevereniging Roerstreek in St. Odiliënberg
 • Voorzitter Supportersvereniging Mike Teunissen

Loopbaan

 • Wethouder Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening, Milieu (Duurzaamheid), Jeugd en Jongeren en Onderwijs (2014-2015)
 • Zelfstandig ondernemer, Teunissen Ruimtelijke Projecten te Venray (2010-2014)
 • Projectleider bij Synthese (sociaal-maatschappelijk werk) te Venray (2011)
 • Wethouder Planologie, Stedenbouw, Volkshuisvesting en Algemene Zaken (P&O, I&A, Bedrijfsvoering en Publieksdiensten) Gemeente Venray (2005-2010)
 • Gecertificeerd en geregistreerd Arbeidsdeskundige bij de ArboUnie te Boxmeer (2003-2005)
 • Gecertificeerd en geregistreerd Arbeidsdeskundige bij Tredin te Lelystad (2001-2003)
 • Arbeidsdeskundige bij Arbeidsvoorzieningen Venlo/Roermond (1997-2001)  Gemeenteraadslid (fractievoorzitter D66) te Venray (1994-2002)  Consulent Sociale Verzekeringen bij Orbis te Amsterdam (1995-1997)
 • Uitkeringsdeskundige WW/WAO bij GAK Nederland te Helmond (1987-1995)
 • Administratief-technisch medewerker Bouwbedrijf Teunissen te Ysselsteyn (1985-1987)

Opleiding

 • Verbindend Leiderschap ‘Het Nieuwe Besturen’ Universiteit Maastricht
 • Master City Developer (gebiedsontwikkeling), Erasmus Universiteit Rotterdam en TU Delft
 • Post HBO opleiding Arbeidsdeskundige Saxion Hogeschool te Deventer
 • HBO Personeel en Arbeid, Fontys Hogescholen te Tilburg
 • Middelbare Detailhandel School te Eindhoven
 • HAVO, Boschveldcollege te Venray

Persoonlijke gegevens

Woonplaats: Venray
Geboortejaar: 1963
Geboorteplaats: Venray