De heer G.H.E. (Guido) Derks (provinciesecretaris)


Portefeuille

 • WOR bestuurder
 • Strategie en Public Affairs
 • Beleidsclusters Natuur, Ruimte, Wonen & Leefomgeving, Communicatie en Plattelandsontwikkeling
 • Kabinet
 • Concernstaf
 • Relatie met de griffie
 • IBA
 • Sociale agenda & Zorg
 • Openbare orde & Veiligheid
 • Demografische ontwikkeling
 • Plattelandsontwikkeling
 • PMJP (natuur)
 • Bestuurlijke organisatie
 • Internationalisering en Europa
 • Mediabeleid
 • Woningmarkt / Volkshuisvesting
 • Provinciaal Omgevingsplan Limburg
 • MIRT
 • Kop van Limburg