De heer G.P.J. (Ger) Koopmans


Portefeuille

Gedeputeerde Cultuur, Financiën en Integratie

 • Financiën
 • Cultuur en erfgoed
 • Regiodeals
 • Integratie
 • Grondbedrijf
 • Public affairs
 • Personeel en organisatie / bedrijfsvoering
 • Subsidies / algemeen
 • Burgerparticipatie & Bestuurlijke vernieuwing (allen)
Ger Koopmans

Nevenfuncties uit hoofde van het ambt

 • Ambassadeur voor Nationale Werkgroep Muziekeducatie
 • Voorzitter Kamer uit Gedeputeerde Staten voor de behandeling van administratieve geschillen
 • Lid van het bestuur van het Huis van de Nederlandse Provincies (HNP) in Brussel
 • Lid en roulerend voorzitter Stuurgroep Regiodeal Parkstad (rijk – provincie/regio)
 • Lid Regiegroep Regiodeal Parkstad (provincie – regio)
 • Lid IPO Bestuurlijke Adviescommissie (BAC) Financiën en e-Provincie
 • Lid IPO Bestuurlijke Adviescommissie (BAC) Cultuur

In de portefeuille van gedeputeerde Koopmans zit een aantal deelnemingen. De commissaris van de Koning machtigt per Algemene vergadering van Aandeelhouders een vertegenwoordiger:

 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders Enexis Holding NV
 • Lid Overleggroep Aandeelhouders Enexis (AHC)
 • Lid Overleggroep Aandeelhouders SPV’s (AHC)
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vordering op Enexis BV
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders Verkoop Vennootschap BV
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders CSV Amsterdam BV
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders Cross Border Leases Vennootschap BV
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders Ruimte voor Ruimte BV
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders IBA Parkstad (2e portefeuillehouder) Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders LEF

Persoonlijke gegevens

Woonplaats: Venlo
Geboortejaar: 1962
Geboorteplaats: Velden