De heer G.P.J. (Ger) Koopmans


Portefeuille

Gedeputeerde Cultuur, Financiën en Integratie

 • Financiën
 • Cultuur en erfgoed
 • Regiodeals
 • Integratie
 • Grondbedrijf
 • Public affairs
 • Personeel en organisatie / bedrijfsvoering
 • Subsidies / algemeen
 • Burgerparticipatie & Bestuurlijke vernieuwing (allen)
Ger Koopmans

Nevenfuncties uit hoofde van het ambt

Onbezoldigd, tenzij anders vermeld:

 • Ambassadeur voor Nationale Werkgroep Muziekeducatie
 • Voorzitter Kamer uit Gedeputeerde Staten voor de behandeling van administratieve geschillen
 • Lid en roulerend voorzitter Stuurgroep Regiodeal Parkstad (rijk – provincie/regio)
 • Lid Regiegroep Regiodeal Parkstad (provincie – regio)
 • Lid IPO Bestuurlijke Adviescommissie (BAC) Financiën en e-Provincie
 • Lid IPO Bestuurlijke Adviescommissie (BAC) Cultuur

In de portefeuille van gedeputeerde Koopmans zit een aantal deelnemingen. De commissaris van de Koning machtigt per Algemene vergadering van Aandeelhouders een vertegenwoordiger:

 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders Enexis Holding NV
 • Lid Overleggroep Aandeelhouders Enexis (AHC)
 • Lid Overleggroep Aandeelhouders SPV’s (AHC)
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vordering op Enexis BV
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders Verkoop Vennootschap BV
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders CSV Amsterdam BV
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders Cross Border Leases Vennootschap BV
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders Ruimte voor Ruimte BV
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders IBA Parkstad (2e portefeuillehouder) Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders LEF

Ne­ven­func­ties op per­soon­lij­ke ti­tel

Onbezoldigd, tenzij anders vermeld:

 • Lid Comité van Aanbeveling van de Stichting Muziektheaterstuk Cuypers
 • Lid Comité van Aanbeveling 75 jaar bevrijding in Leudal
 • Lid Comité van Aanbeveling historische stoet Roermond
 • Lid van de Dülkener Narrenakademie
 • Voorzitter van de Commissie van Wijze Mannen van het Gilde Blauw Sjuut
 • Voorzitter Jan Linders Fonds, ANBI
 • President van de Oud Limburgse Schutters (OLS) Federatie
 • Lid Comité van Aanbeveling Oogstdankfeesten te Berg aan de Maas
 • Voorzitter jury 'Sjerp van Oranje' te Blerick
 • Lid Comité van Aanbeveling Stichting Catharijn
 • Lid Comité van Aanbeveling St. Joris Band van Scouting St. Jan Baptist i.o. te Heerlen
 • Lid Comité van Aanbeveling Stichting Wahyu te Grubbenvorst
 • Lid Comité van Aanbeveling van de Partner Toernooien VVV-Venlo
 • Lid Comité van Aanbeveling Emmaus Feniks

Persoonlijke gegevens

Woonplaats: Venlo
Geboortejaar: 1962
Geboorteplaats: Velden
Telefoon: +31 6 18 30 58 74
E-mail: gpj.koopmans@prvlimburg.nl