De heer G.P.J. (Ger) Koopmans (CDA)


gedeputeerde Ger Koopmans

Meer waarde voor het belastinggeld van de Limburgers!

Portefeuille

Demissionair gedeputeerde Financiën, Sport, Cultuur en vanaf 18 maart 2019 tevens Provinciale Statenlid.
(1ste plaatsvervanger commissaris van de Koning)

 • Financiën
 • Cultuur en erfgoed (incl. EGKS)
 • Sport
 • IBA
 • Bestuurskracht en bestuurlijke organisatie
 • Personeel en organisatie
 • Bedrijfsvoering
 • Financieel toezicht gemeenten
 • Maatschappelijke organisaties

Nevenfuncties uit hoofde van het ambt

 • Ambassadeur voor Nationale Werkgroep Muziekeducatie
 • Lid van de stuurgroep Shared Service Center Zuid-Limburg (SSC-ZL)
 • Lid Dagelijks Bestuur Nazorgfonds
 • Voorzitter Kamer uit Gedeputeerde Staten voor de behandeling van administratieve geschillen

  In de portefeuille van gedeputeerde Koopmans zit een aantal deelnemingen. De commissaris van de Koning machtigt per Algemene vergadering van Aandeelhouders een vertegenwoordiger:
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders IBA (Parkstad)
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders Enexis Holding NV
 • Lid Overleggroep Aandeelhouders Enexis (AHC)
 • Lid Overleggroep Aandeelhouders SPV’s (AHC)
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vordering op Enexis BV
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders Verkoop Vennootschap BV
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders CSV Amsterdam BV
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders Cross Border Leases Vennootschap BV

Nevenfuncties op persoonlijke titel

 • Comité van Aanbeveling voor documentaireproject 'Stad onderweg'
 • Lid Comité van Aanbeveling Document voor een Monument
 • Lid Comité van Aanbeveling 75 jaar bevrijding in Leudal
 • Lid Comité van Aanbeveling historische stoet Roermond
 • Voorzitter van de Commissie van Wijze Mannen van het Gilde Blauw Sjuut, onbezoldigd
 • Voorzitter Jan Linders Fonds, onbezoldigd, ANBI
 • President van de Oud Limburgse Schutters (OLS) Federatie
 • Lid Comité van Aanbeveling Oogstdankfeesten te Berg aan de Maas
 • Voorzitter jury 'Sjerp van Oranje' te Blerick?
 • Lid Comité van Aanbeveling Stichting Catharijn
 • Lid Comité van Aanbeveling St. Joris Band van Scouting St. Jan Baptist i.o. te Heerlen
 • Lid Comité van Aanbeveling Stichting Wahyu te Grubbenvorst
 • Lid Comité van Aanbeveling Bundesschützenfest te Haanrade
 • Lid Comité van Aanbeveling van de Partner Toernooien VVV-Venlo
 • Lid Comité van Aanbeveling Emmaus Feniks

Persoonlijke gegevens

Woonplaats: Venlo
Geboortejaar: 1962
Geboorteplaats: Velden