De heer G.P.J. (Ger) Koopmans (CDA)


gedeputeerde Ger Koopmans

Meer waarde voor het belastinggeld van de Limburgers!

Portefeuille

Gedeputeerde Financiën, Sport, Cultuur
(1ste plaatsvervanger commissaris van de Koning)

 • Financiën
 • Cultuur en erfgoed (incl. EGKS)
 • Sport
 • IBA
 • Bestuurskracht en bestuurlijke organisatie
 • Personeel en organisatie
 • Bedrijfsvoering
 • Financieel toezicht gemeenten
 • Maatschappelijke organisaties

Nevenfuncties uit hoofde van het ambt

 • Ambassadeur voor Nationale Werkgroep Muziekeducatie
 • Lid van de stuurgroep Shared Service Center Zuid-Limburg (SSC-ZL)
 • Lid Dagelijks Bestuur Nazorgfonds

  In de portefeuille van gedeputeerde Koopmans zit een aantal deelnemingen. De commissaris van de Koning machtigt per Algemene vergadering van Aandeelhouders een vertegenwoordiger:
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders IBA (Parkstad)
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders Enexis Holding NV
 • Lid Overleggroep Aandeelhouders Enexis (AHC)
 • Lid Overleggroep Aandeelhouders SPV’s (AHC)
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vordering op Enexis BV
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders Verkoop Vennootschap BV
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders CSV Amsterdam BV
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders Cross Border Leases Vennootschap BV

Nevenfuncties op persoonlijke titel

 • Comité van Aanbeveling voor documentaireproject 'Stad onderweg'
 • Lid Comité van Aanbeveling Document voor een Monument
 • Lid Comité van Aanbeveling 75 jaar bevrijding in Leudal
 • Lid Comité van Aanbeveling historische stoet Roermond
 • Voorzitter van de Commissie van Wijze Mannen van het Gilde Blauw Sjuut, onbezoldigd
 • Voorzitter Jan Linders Fonds, onbezoldigd, ANBI
 • President van de Oud Limburgse Schutters (OLS) Federatie
 • Lid Comité van Aanbeveling Oogstdankfeesten te Berg aan de Maas
 • Voorzitter jury 'Sjerp van Oranje' te Blerick?
 • Lid Comité van Aanbeveling Stichting Catharijn
 • Lid Comité van Aanbeveling St. Joris Band van Scouting St. Jan Baptist i.o. te Heerlen
 • Lid Comité van Aanbeveling Stichting Wahyu te Grubbenvorst
 • Lid Comité van Aanbeveling Bundesschützenfest te Haanrade
 • Lid Comité van Aanbeveling van de Partner Toernooien VVV-Venlo
 • Lid Comité van Aanbeveling Emmaus Feniks

Persoonlijke gegevens

Woonplaats: Venlo
Geboortejaar: 1962
Geboorteplaats: Velden