De heer G.J.W. (Geert) Gabriëls


Geert Gabriëls (1979) is geboren en getogen in Weert. Hij studeerde fysische geografie aan de Universiteit Utrecht en deed de universitaire lerarenopleiding sociale geografie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij was vanaf 2003 docent aardrijkskunde op het Bonnefantencollege te Maastricht en gaf van in de periode 2008‐2014 fysische geografie op de Fontys Lerarenopleiding Aardrijkskunde in Tilburg. Dit laatste combineerde hij met zijn reisleiderschap voor SRC‐Cultuurreizen naar Rusland. Vanaf 2010 was hij eveneens raadslid voor WEERTLokaal in de gemeenteraad van Weert, waarna hij in 2014 wethouder werd voor onder andere cultuur, onderwijs, duurzaamheid, natuur en landschap. Als lid van VNG International en de VNG‐commissie Europa & Internationaal werkte hij aan democratiseringsprojecten in Oekraïne en Moldavië.
Gabriëls is getrouwd en woont in Weert.

Geert Gabriëls

Geert Gabriëls

Portefeuille

Natuur, Milieu en Erfgoed

(3e plv. CdK)

 • Natuur
 • Biodiversiteit en soortenbeleid
 • Milieu
 • Stikstof
 • Bodem
 • Landschap
 • Erfgoed, archeologie en monumenten

Volg mij op

Nevenfuncties en bestuurlijke gremia uit hoofde van het ambt

Onbezoldigd, tenzij anders vermeld.

 • Lid Kamer voor de behandeling van administratieve geschillen
 • Lid IPO-Bestuurscommissie (BC) Stikstof
 • Lid IPO Bestuurlijke adviescommissie (BAC) Milieu, Toezicht, Handhaving
 • Lid Bestuurlijk Overleg Nationaal Landschap Zuid-Limburg
 • Lid Stuurgroep Drielandenpark
 • Lid Stuurgroep Maasgaard
 • Adviseur Openbaar Lichaam Maas-Schwalm-Nette
 • Lid Stuurgroep Abdij Rolduc
 • Voorzitter Commissie AWACS Limburg
 • Voorzitter Commissie Overleg en Voorlichting Milieu (Vliegbasis De Peel)
 • plv. Lid IPO Bestuurlijke Adviescommissie (BAC) Cultuur
 • Lid Kamer uit Gedeputeerde Staten voor de behandeling van administratieve geschillen

Nevenfuncties op persoonlijke titel

Onbezoldigd, tenzij anders vermeld.
N.v.t.