De heer E. (Eric) Geurts (PvdA)


foto gedeputeerde Eric Geurts

Ik zet me in voor alle Limburgers; meer toekomstvaste werkgelegenheid; iedereen moet kunnen meedoen!

Portefeuille

Demissionair gedeputeerde Mobiliteit, Stedelijke Ontwikkeling en Toerisme en vanaf 18 maart 2019 tevens Provinciale Statenlid.
(5e plaatsvervanger commissaris van de Koning)

 • Toerisme en recreatie
 • Binnenstedelijke ontwikkeling
 • Tweede vertegenwoordiger AVA IBA
 • Maasplassen
 • Provinciale wegen (incl. Buitenring, N280, PVVP)
 • Fietsinfrastructuur
 • Verkeersveiligheid
 • Schutterijwezen
 • Ruimte voor Ruimte
 • Duurzaamheid i.r.t. LEKTA
 • Milieu en Handhaving
 • Mijnschade en mijnwater
 • Leefbaarheid en sociale veiligheid

Nevenfuncties uit hoofde van het ambt

 • Lid IPO-adviescommissie Milieu
 • Lid Raad van Toezicht van de Stichting Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA)
 • Voorzitter Commissie AWACS Limburg
 • Lid Stuurgroep Het Groene Net
 • Lid Dagelijks Bestuur Nazorgfonds
 • Voorzitter Regionaal Mobiliteitsoverleg (Noord-Midden-Zuid)
 • Voorzitter van het Regionaal Bestuurlijk Overleg Buitenring Parkstad Limburg
 • Voorzitter Stuurgroep Vitale Verblijfsrecreatie
 • Lid Stuurgroep Buitenring Parkstad
 • Lid Stuurgroep Via Venray (N270)
 • Voorzitter Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg (ROVL)
 • Lid Stuurgroep N280 Roermond
 • Lid Bestuurlijke Werkgroep Gebiedsontwikkeling Parkstad Ring
 • Voorzitter Stuurgroep N280 Leudal
 • Lid stuurgroep Beter Benutten Maastricht Bereikbaar
 • Lid stuurgroep Kerkrade-West
 • Lid stuurgroep Trambaanfietsroute
 • Voorzitter stuurgroep Internationale Maasfietsroute


Deelnemingen. De CdK machtigt per Algemene vergadering van Aandeelhouders een vertegenwoordiger:

 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders Ruimte voor Ruimte BV
 • 2e lid Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders IBA (Parkstad)

Nevenfuncties op persoonlijke titel

 • Bestuurslid Clemensdomein

Loopbaan

 • 2006 tot 2015 - Gemeente Brunssum te Brunssum
  Functie: Wethouder  (loco- burgemeester 2006 - 2010 en 2014 - 2015)
  Portefeuille o.a.: Ruimtelijke ordening,  Volkshuisvesting, Stedenbouw, Verkeer, Beheer openbare ruimte, Grote projecten, Wijkgericht werken (2006 - 2010), Parkstad Limburg (2010 - 2014).
 • 1999 tot 2006 - Parkstad Limburg te Heerlen
  Functie: Strategisch beleidsmedewerker, o.a. verantwoordelijk voor regionale milieusamenwerking, programma  vitaal platteland, regionaal mobiliteitsplan, beleidsmatige aansturing van de regionale reinigingsdienst Rd4
 • 1994 tot 1999 - Gemeente Heerlen, Dienst Stadsontwikkeling te Heerlen
  Functies: Vergunningverlener en handhaver in het kader van de Wet Milieubeheer (1994 tot 1996)
  Coördinator grondstromen (1996 tot 1999)

Opleiding

 • 1988: Havo, Romboutscollege te Brunssum
 • 1993: Hogere Technische School - Chemische Technologie, Hogeschool Heerlen te Heerlen
 • 1993: Post HBO Materiaalkunde, Hogeschool Heerlen te Heerlen
 • 1995: Post HBO Milieukunde, Hogeschool Zuyd te Heerlen
 • 1995 tot heden: diverse cursussen zoals  project management, grondpolitiek enz.

Persoonlijke gegevens

Woonplaats: Brunssum
Geboortejaar: 1970
Geboorteplaats: Brunssum