Mevrouw C. (Carla) Brugman-Rustenburg


Portefeuille

Gedeputeerde Energie, Openbaar Vervoer, Natuur en Water

 • Energiebeleid
 • Waterbeleid incl. WML & Waterschap
 • Adaptief water- en grondbeleid
 • Openbaar vervoer
 • Fietsbeleid
 • Ooijen - Wanssum
 • Natuur coördinerend en Natura 2000
 • Soortenbeleid
 • Burgerparticipatie & Bestuurlijke vernieuwing (allen)
Carla Brugman

Nevenfuncties uit hoofde van ambt

Onbezoldigd, tenzij anders vermeld:

 • Voorzitter Landsdelige Spoortafel Zuid-Nederland
 • Voorzitter Stuurgroep Leisurelane
 • Lid Stuurgroep 'Mooder Maas'
 • Lid Kamer uit Gedeputeerde Staten voor de behandeling van administratieve geschillen
 • Lid IPO Bestuurlijke Adviescommissie (BAC) Energie
 • Lid IPO Bestuurlijke Adviescommissie (BAC) DROW (Ruimte/Water)
 • Lid Stuurgroep Het Groene Net
 • Lid IPO-adviescommissie Water
 • Voorzitter/lid Regionaal Bestuurlijk overleg Maas
 • Lid Stuurgroep Delta Maas
 • Lid Stuurgroep Deltaprogramma
 • Lid Stuurgroep Wateraanvoer en Waterverdeling Limburgse en Brabantse Kanalen (WWLBK)
 • Lid Stuurgroep Deltaplan Hoge Zandgronden (DHZ)
 • Voorzitter Stuurgroep Waterpanels
 • Lid Landelijk Bestuurlijk overleg regionale voorzitters Kader Richtlijn Water (KRW)
 • Regionaal Bestuurlijk overleg Maas
 • Lid Raad van Toezicht Interactief Waterbeheer in de grensregio Vlaanderen-Nederland
 • Bestuurlijk overleg aanbesteding Doelgroepenvervoer
 • Lid Stuurgroep grensOV
 • Lid Bestuurlijke adviescommissie Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer
 • Voorzitter Stuurgroep Ooijen-Wanssum
 • Voorzitter Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg (ROVL)

Nevenfuncties op persoonlijke titel

Onbezoldigd, tenzij anders vermeld:

 • Voorzitter Stichting 'Durf Te Vragen'

Persoonlijke gegevens

Woonplaats: Blitterswijck
Geboortejaar: 1958
Telefoon: +31 6 24 90 04 55
E-mail: c.brugman@prvlimburg.nl