De heer A.G.M. (Ad) Roest


Ad Roest (1948) is geboren in Amsterdam en opgegroeid in Venlo. Hij was al vroeg een ondernemer met een eigen rijwielbedrijf, André Roest BV in Venlo. In 1993 verkocht hij zijn zaak en werd algemeen directeur van het internationale inkoop en retail fietsbedrijf Veloring GmbH & CoKG. In 2003 werd het bedrijf overgenomen door Euretco Breda, later Biretco, waar Roest van 2005‐2013 manager was voor de Belgische en Duitse markt. Zijn ervaring in de Duitse markt zette hij vanaf 2013 in voor bedrijven als Dynamo Retail Group en als interim commercieel manager bij Multicycle waarna hij met pensioen ging. In 2015 werd hij voorzitter van Lokaal Limburg. Vanaf mei 2018 tot aan zijn benoeming tot gedeputeerde was hij wethouder voor EENLokaal in Venlo met in zijn portefeuille financiën, vastgoed en grensoverschrijdende samenwerking.
Roest is getrouwd, heeft 3 kinderen, 4 kleinkinderen en woont in Venlo.

Ad Roest

website jtgedeputeerdeadroest5680

Portefeuille

Financiën, Bedrijfsvoering en Bestuurlijk Toezicht

(5e plv. CdK)

 • Financiën
 • Treasury
 • Bedrijfsvoering
 • Toezicht gemeentefinanciën
 • Subsidiebeleid
 • Aanbestedingsbeleid
 • Interbestuurlijk toezicht, bestuurlijke organisatie en ‐vernieuwing
 • Uitgifte grond in erfpacht en Ruimte voor Ruimte
 • Europese fondsen

Volg mij op

Nevenfuncties en bestuurlijke gremia uit hoofde van het ambt

Onbezoldigd, tenzij anders vermeld.

 • Lid Kamer voor de behandeling van administratieve geschillen
 • Lid IPO Bestuurlijke Adviescommissie (BAC) Financiën en e-Provincie
 • Lid IPO Bestuurlijke Adviescommissie (BAC) Kwaliteit Openbaar Bestuur
 • plv. Lid IPO Bestuur
 • plv. Lid IPO Bestuurlijke Adviescommissie (BAC) Vitaal Platteland
 • plv. Lid IPO Bestuurlijke Adviescommissie (BAC) Ruimtelijke Ordening, Water en Wonen
 • Lid Kamer uit Gedeputeerde Staten voor de behandeling van administratieve geschillen
 • Lid van de Vergadering en lid van het Bestuur van de EGTS Euregio Maas-Rijn, Eupen
 • Adviserend lid Algemene Ledenvergadering en Dagelijks Bestuur Euregio Rijn-Maas-Noord
 • Lid Comité van Toezicht Interreg Euregio Maas-Rijn
 • Lid Comité van Toezicht bestuurlijk Interreg Vlaanderen-Nederland
 • Lid Comité van Toezicht Interreg Duitsland-Nederland
 • Lid Stuurgroep Operationeel Programma (OP) Zuid Nederland
 • Lid regionale Stuurgroep Interreg Euregio Rijn-Maas-Noord
 • Lid Regionale Stuurgroep Interreg Euregio Rijn-Waal
 • Lid Algemene Vergadering Europees Comité van de Regio's
 • Lid Commissie SEDEC Europees Comité van de Regio
 • Lid Raad van Advies Maastricht Working on Europe

In de portefeuille van gedeputeerde Roest zit een aantal deelnemingen. De commissaris van de Koning machtigt per Algemene vergadering van Aandeelhouders een vertegenwoordiger:

 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders Enexis Holding NV
 • Lid Overleggroep Aandeelhouders Enexis (AHC)
 • Lid Overleggroep Aandeelhouders SPV’s (AHC)
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vordering op Enexis BV
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders Verkoop Vennootschap BV
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders CSV Amsterdam BV
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders Cross Border Leases Vennootschap BV
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders Ruimte voor Ruimte BV
 • Lid Bestuurlijk overleg Provincie – Regio Noord-Limburg inzake Regiodeal en Investeringsagenda Noord-Limburg (‘Beejekurf-overleg’)
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders Limburgs Energiefonds (LEF)

Nevenfuncties op persoonlijke titel

Onbezoldigd, tenzij anders vermeld.
N.v.t.