Voorheen uitgeoefende relevante nevenfuncties


Landelijk:

 • 2012-2019, Lid Raad van Commissarissen van de Bank Nederlandse Gemeenten
 • 2011 - 2015, Stg. Wetenschappelijk Instituut voor het CDA (voorzitter)
 • 2006 - 2012 Sociaal Economische Raad, Kroonlid, tevens lid Dagelijks Bestuur (bezoldigd, inkomsten vloeiden in provinciekas)
 • 2011 - 2011, Lid Taskforce Zuid Limburg (voorzitter Stuurgroep Onderwijs)
 • 2010 - 2011, Lid stichtingsbestuur Maastricht School of Management
 • 2008 - 2011, Lid bestuur Maastricht School of Management
 • 2005 - 2011, Lid Algemeen Bestuur VSNU
 • 2004 - 2010, Voorzitter Landelijke Toetsingscommissie Wet Werk en Bijstand
 • 2005 - 2007, Lid Raad van Toezicht Digitale Universiteit
 • 2003 - 2007, Lid landelijk Partijbestuur CDA
 • 2005 - 2006, Voorzitter Commissie Toekomst Lokaal Bestuur (‘Commissie Bovens’, VNG)
 • 2001 - 2006, Vicevoorzitter Stg. Stimulansz
 • 2004 - 2005, Lid Landelijke Adviescommissie Technocentra
 • 1997 - 2003, Voorzitter van de VNG-delegatie voor Bestuurlijk Overleg VNG – Bewindslieden ministerie SZW
 • 1994 - 2003, Lid - sinds 1997 voorzitter - Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, VNG, in 2002 tevens lid Algemeen Bestuur VNG
 • 2001 - 2002, Vicevoorzitter Commissie Voorbereiding Raad voor Werk en Inkomen, in 2002: vicevoorzitter Raad voor Werk en Inkomen
 • 1997 - 2000, Vicevoorzitter Stg. Taskforce Kwaliteit Bijstand

Provinciaal / regionaal:

 • 1994 - 2002, Voorzitter Stg. Maastrichtse Toeleveringsbedrijven, sinds 01-01-2000, president-commissaris NV MTB Regio Maastricht
 • 1994 - 2003, Voorzitter Stg. Phoenix
 • 1998 - 2002, Lid (mede-oprichter) Vertrouwenspact Limburg
 • 1999 - 2002, Vicevoorzitter Stg. Starterscentrum Zuid-Limburg
 • 2003 - 2007, Voorzitter CDA Limburg
 • 2003 - 2005, Lid Raad van Commissarissen McBrain BV
 • 2003 - 2006, Lid Raad van Toezicht Theatergezelschap Het Vervolg
 • 2004 - 2009, Voorzitter Limburgs Symfonie Orkest
 • 2006 - 2010, Voorzitter Comité 450 jaar Bisdom Roermond
 • 2006 - 2011, Lid Raad van Toezicht Stg. Annadal (inclusief Health Foundation Limburg), vanaf 1/1/2010 voorzitter
 • 2010 - 2011, Lid Raad voor Economische Aangelegenheden Bisschoppelijk Centrum Rolduc

Lokaal (Maastricht e.o.):

 • 2007 - 2013, Stg. De Kaptein
 • 1990 - 2013 Stichting Graf van Sint Servaas, bestuurslid
 • 2003 - 2012, Comité de Patronage Harmonie Wilhelmina
 • 2002 - 2012, Brancardiersvereniging Limburgse Bedevaart Lourdes,vicevoorzitter
 • 2008 - 2011, Stg. De Vief Köp, bestuurslid
 • 2006 - 1-10-2011, President Commissaris MECC BV
 • 2008 - 1-10-2011, Lid bestuur Museum aan het Vrijthof (Spaans Gouvernement)
 • 1999 - 2011, Stg. Servaas in Rome, kerkelijk/charitatief, voorzitter
 • 1979 - 2011, aanvoerderschap Sous Bras Band Tête de Veau, trombonist
 • 2003 - 2006, Lid Raad van Beheer MVV (tot 1.7.2006)
 • 2004 - 2005, Lid Raad van Commissarissen NV Nutsbedrijven Maastricht
 • 1994 - 2004, Vicevoorzitter Stg. Huisvesting Europees Instituut voor Bestuurskunde (Heubi)
 • 1996 - 2003, Lid Raad van Commissarissen MECC bv
 • 1994 - 2002, Voorzitter Stg. Centrummanagement Maastricht
 • 1986 - 2002, Lid Gemeenteraad Maastricht, waarvan periode
 • 1990 – 1994 tevens voorzitter CDA-fractie
 • 1990 - 2020 Vereniging Graf van Sint Servaas

Voormalige Comités van Aanbeveling:

 • Reünie Orkest Limburgse Jagers
 • Research Project Maastricht 2016-2017
 • Benefietconcert St. Papageno Clarinet Choir Schinveld
 • Euro Chess 2016
 • Maastricht Symposium 2016
 • Internationale Taptoe Show- en Marswedstrijden België
 • Stichting Lodewijk Foijer
 • WK Cycle Cross Valkenburg 2018
 • Stichting Jaarboek Maastricht
 • Van Limburg Requiem
 • Kerkelijk Zangkoor St. Joseph Bocholtz.
 • Fanfare O.L. Vrouw in ’t Zand Roermond
 • Stichting biografie Mgr. Jos Stassen
 • Stichting Chrisjteijn
 • Killercelproject
 • Grensoverschrijdende Duits-Nederlandse Scholierenwedstrijd i.h.k.v. 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden
 • Limburgs Diaconaal Fonds
 • 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden Maastricht
 • Stichting Catharinakapel Lemiers, restauratie en conservering kunstwerk Hans Truijen
 • Comité van aanbeveling voor het Koorfestival Kerkrade 2014-2015 van de Stichting CantaRode
 • Raad van Advies Confucius Instituut Maastricht
 • Research Project Universiteit Maastricht 2019-2020
 • 100-jarig jubileum Vriendenkoor Wieker Eindrach
 • 70-jarig jubileum Heerlense Oratoriumvereniging
 • 100-jarig jubileum Harmonie en Drumband St Agnes Bunde
 • Lid Comité van Aanbeveling Wereldkampioenschappen Vierspannen Limburg 2020 (2-6 sept 2020)

 • Lid Comité van Aanbeveling Benefietconcert ALS van het Zangkoord St. Caecilia Ransdaal

 • Comité van aanbeveling Horst aan de Maas 800