Toespraken


De heer J.W. (Johan) Remkes, waarnemend commissaris van de Koning (CdK).

gouverneur_remkes