Koninklijke onderscheidingen


Koninklijke onderscheiding

Een koninklijke onderscheiding, in de volksmond ook wel lintje genoemd, is een blijk van waardering voor personen die zich bijzonder verdienstelijk maken voor de samenleving. Dat kunnen mensen zijn die zich vele jaren als vrijwilliger inzetten voor een vereniging, instelling of maatschappelijke organisatie. Maar ook mensen die binnen hun werkomgeving bijzondere prestaties leveren kunnen voor een lintje in aanmerking komen.

Koninklijke Onderscheiding Officier Oranje NassauVoorstellen worden, voorzien van een positief of negatief advies, door de burgemeesters in de provincie Limburg ingezonden aan de commissaris van de Koning. De commissaris brengt als adviseur van de minister een advies uit dat gebaseerd is op enerzijds kennis van Limburg en anderzijds kennis van de wettelijke regels, en stuurt het voorstel vervolgens door aan het Kapittel voor de Civiele Orden in Den Haag. Bij Koninklijk Besluit wordt de onderscheiding toegekend. Meestal reikt de burgemeester, die de aanvraag verzorgd heeft, de onderscheiding uit.

Iedereen kan iemand anders voordragen voor een lintje. Een voorstel moet aan bepaalde voorwaarden, richtlijnen voldoen. Vragen als voor welke vereniging zet betrokkene zich in, gedurende welke periode is de persoon actief, hoeveel uren per week zet hij zich in, krijgt hij hiervoor betaald etc. dienen beantwoord te worden. Daarvoor is een formulier ontworpen. Dit aanvraagformulier is zowel in Word als in pdf-formaat hier beschikbaar.

Als u een voorstel wilt indienen neem dan contact op met het kabinet van de burgemeester van de woonplaats van de persoon die u wilt voordragen. Houd er rekening mee dat het invullen van het aanvraagformulier en de hele procedure behoorlijk veel tijd kost. Het is dan ook verstandig om tijdig met de voorbereidingen te starten. Ook hierover kan de betreffende gemeente u informatie geven.

De internetsite http://www.lintjes.nl/ geeft uitgebreide achtergrondinformatie over de geschiedenis van het decoratiestelsel, wie in aanmerking komt voor een lintje, de procedure, de richtlijnen, veel gestelde vragen, de beschikbare formulieren etc.

Koninklijke Erepenning

Verenigingen die minimaal 50 jaar bestaan (of een veelvoud van 25 daarboven) kunnen een aanvraag indienen voor toekenning van de Koninklijke Erepenning. De jubilerende vereniging kan zelf een verzoek daartoe indienen bij de burgemeester van de vestigingsplaats van de vereniging. De burgemeester stuurt het voorstel in aan de commissaris van de Koning. Deze wint advies in bij de eventuele koepelorganisatie en adviseert de Koning over de aanvraag.

Informatie over de richtlijnen en de procedure voor het indienen van een voorstel voor een Koninklijke Erepenning kunt u vinden op de website van het Koninklijk Huis.

Wilt u een voorstel indienen, neem dan contact op met het kabinet van de burgemeester van de plaats waar de vereniging gevestigd is. De aanvraagprocedure neemt gemiddeld een half jaar in beslag. Het is dus raadzaam om tijdig met de voorbereidingen te starten.

Predicaat Koninklijk en Predicaat Hofleverancier

Predicaten ‘Koninklijk’ en het Koninklijk Wapen met de toevoeging ‘Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier’

Informatie over de richtlijnen en de procedure voor het indienen van een voorstel voor een predicaat kunt u vinden op de website van het Koninklijk Huis.

Wilt u een voorstel indienen, neem dan contact op met het kabinet van de burgemeester van de plaats waar het bedrijf gevestigd is. De aanvraagprocedure neemt gemiddeld een jaar in beslag. Het is dus raadzaam om tijdig met de voorbereidingen te starten.