mei 2019


De inhoud van deze kroniek wordt begin mei aangevuld.

Column Nummer1: Lente

Gouverneur Theo Bovens

Enige tijd geleden bezocht ik het graf van de Heilige Benedictus in het klooster van Monte Cassino in Italië. Deze heilige, ook bekend door de kloosters die hij stichtte en de simpele leefregels die velen nadien inspireerden, is één van de patroonheiligen van Europa. Het klooster op Monte Cassino werd in de nadagen van WO II met de grond gelijk gemaakt. De strijd om die berg tussen geallieerden en bezetters kostte duizenden soldaten en burgers het leven. Nu is het geheel gerestaureerde klooster een symbool van verzoening. Een vredige plek in ons deel van de wereld.

Deze meimaand begint met de herdenking van de miljoenen doden van de oorlog, gevolgd door de viering van de bevrijding, van onze vrijheid. Juist de plekken waar de strijd, het leed, het grootst was, zijn nu vaak uitgegroeid tot plekken waar vrede, verzoening en vrijheid worden gesymboliseerd. Op die plaatsen staan gedenktekens, monumenten; we kennen de talloze oorlogsgraven en herinneringsplaquettes. Ik word er stil, ik probeer mij de geschiedenis in te beelden, ik bid, ik leg bloemen en spreek respect uit.

Volg gou­ver­neur Bo­vens op so­ci­al me­dia