Kroniek oktober 2018


Ambtsbezoek aan gemeente Gulpen-Wittem

Gouverneur Theo Bovens en Nicole Ramaekers-Rutjens Burgemeester Gulpen-Wittem

Op dinsdag 30 oktober bracht ik een ambtsbezoek aan de gemeente Gulpen-Witten. Dit ambtsbezoek is voor mij de eerste in een nieuwe reeks. Een ambtsbezoek is bedoeld om kennis te maken met de gemeente, het College en de raadsleden. De burgemeester is voor hele programma gastheer.

Ambtsbezoek aan gemeente Gulpen-Wittem

Gouverneur Bovens in gesprek met de gemeenteraad van Gulpen-Wittem

Ze beginnen met een gesprek met de gemeenteraad, waarna op voorstel van de raad een bijzonder project of plek in de gemeente bezocht kan worden. Daarna volgen nog een gesprek met het College en een gesprek met de burgemeester. Bespreekpunten tijdens het ambtsbezoek zijn o.a.: de politiek bestuurlijke verhoudingen, de financiële positie van de gemeente en de regionale samenwerking.

Ambtsbezoek aan gemeente Gulpen-Wittem

Gemeente Gulpen-Wittem biedt de gouverneur zijn eigen vlaai aan tijdens zijn ambtsbezoek

Verder kunnen integriteit, openbare orde & veiligheid en thema’s als ‘weerbare overheid’, ‘behoorlijk bestuur’  en ‘interbestuurlijk toezicht’. Daarnaast kan een gemeente ook zelf onderwerpen aandragen. Een aardige geste : naast mijn ‘eigen’ bier heb ik nu ook een 'eigen' vlaai!

Allerlaatste ontvangst van Z.Ex. Chris Hoornaert als ambassadeur van België

Gouverneur Bovens en ambassadeur Hoornaert

Herbenoeming burgemeester Sjraar Cox gemeente Sittard-Geleen

Herbenoeming burgemeester Sjraar Cox Sittard-Geleen in het Gouvernement aan de Maas

Huldiging winnaar OLS 2018 in het Gouvernement aan de Maas

Huldiging winnaar OLS 2018

Andere hoogtepunten uit de agenda van deze maand

Column Nummer1:

Gouverneur Theo Bovens

Verleden maand was het 74 jaar geleden dat de bevrijding van Limburg begon met de grenspassage van Amerikaanse militairen in Mesch op 12 september 1944. Het zou nog tot 3 maart 1945 duren voordat ook het laatste Limburgse dorp, Arcen, zich bevrijd kon weten. Volgend jaar wil Limburg uitgebreider stilstaan bij deze feiten. Er zal plaats zijn voor herdenken, gedenken, eren én vieren. De voorbereidingen in veel gemeenten zijn al gestart en een speciaal Limburgs burgercomité heeft inwoners en organisaties opgeroepen met goede ideeën te komen.  Een bezoek aan de speciale webpagina www.limburg.nl/75jaarbevrijding kan ik u van harte aanbevelen.

Volg gou­ver­neur Bo­vens op so­ci­al me­dia